tp

Events

Laki palo- ja pelastustoimesta 559/1975

4 July 1975

Ohje kunnallisten palokuntien toimintavalmiudesta A:42

1 January 1993

Uhat ja mahdollisuudet, Jouko Alliniemi

4 November 1994

Pelastustoimilaki 561/1999

30 April 1999

Toimintavalmiusohje A:71

13 June 2003

Pelastuslaki 468/2003

13 June 2003

Pelastustoimen riskianalyysimallien kehittäminen, VTT

31 May 2010

Pelastuslaki 379/2011

29 April 2011

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston riskianalyysityöryhmä

2 April 2012

Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje 21/2012

1 January 2013

Ohje palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta 17/2013

30 September 2013

Toimintavalmiuden vaikuttavuus asuntopaloissa, VTT ja HelPel

31 March 2014

Onnettomuusvahingot pelastustoimen riskianalyysityössä, VTT ja HelPel

31 March 2014

Riskianalyysityöryhmän raportti 2012-2014

31 December 2014

Pelastustoimen uudistushankkeen riskianalyysityöryhmä

15 December 2015