Gs

Events

koninkrijk

1806 - 1810

Nederland is een koninkrijk/Lodewijk Napoleon koning van Holland
(Nederland is een republiek van 1581 - tot 1795)

Nederland onderdeel van Frankrijk

1810 - 1813

Nederland onderdeel van Frankrijk

Nederlands-Indië wordt door de Engelsen bezitgenomen

1811 - 1816

Napoleon voert de burgerlijke stand in

1811

Iedereen moet een achternaam hebben.

De Nederlandsche Bank wordt opgericht

1814

Willem 1 wordt koning van Nederland en België

1814

Nederland is een koninkrijk

1814 - 2000

sinds 29 maart 1814, nu nog steeds

congres van Wenen

1814 - 1815

Nederland en België samen 1 land

1815 - 1830

Karl Marx

1818 - 1883

Cultuurstelsel

1830 - 1870

eerste trein in nederland

1839

Willem I treed af

1840

Willem I treed af zijn zoon Willem II wordt de nieuwe koning

Thorbecke wordt lid van de Dubbele Kamer

1840

de nieuwe grondwet wordt ingevoerd

1848

3 november: de nieuwe grondwet wordt ingevoerd

Nederland een parlementaire democratie

1848 - 2000

nu nog

Vincent Van Gogh

1853 - 1890

Afschaffing van de slavernij

1863

Afschaffing van de slavernij in Suriname en op de Nederlandse Antillen

Kinderwetje van Van Houten

1874

Kinderwetje van Van Houten: eerste sociale wet

Oprichting eerste politieke partij

1878

Oprichting eerste politieke partij: ARP: antirevolutionaire partij

Opening van het Rijksmuseum

1885

het stemrecht en de schoolstrijd werden opgelost.

1917

Algemeen Mannenkiesrecht

1918

Algemeen Vrouwenkiesrecht

1922