Anglické a Americké Noviny

Events

Weekly News

1622
  • 1. anglické periodikum N.Bourne N.Butter

Prvý inzerát v ang. tlači

1624

AEROPAGITIKA

1644

John Milton
- obhajoba slobody slova určená britskému parlamentu

The Oxford Gazette

1665 - Present

The London Gazette - od 1666
- prvé skutočné anglické noviny
- vestník koruny, uverejnujúci jej oficiálne dokumenty

Daily Courant

1702 - 1735
  • prvý denník
  • Elisabeth Malletová

The Times

1785 - Present
  • pôvodne Daily Universal Register
  • John Walter I.

The Observer

1791 - Present

The Manchester Guardian

1821 - Present

The Guardian

The Daily Telegraph

1855 - Present

Joseph Moses Levy

Daily Mail

1896 - Present

Alfred Ch. W. Harmsworth - lord Northcliff
- 4.5.1896

Daily Mirror

1903 - Present

Alfred Ch. W. Harmsworth - lord Northcliff