PDU Conca Odena

Esdeveniments

Inici del procés de redacció

Approx. 1-1-2005

1ª Aprovació provisional

2006-06-22

2ª Aprovació provisional

2007-09-20

Processos

1r període d'informació pública

2006-09-12 - 2006-10-12

2n període d'informació pública

2007-10-2 - 2007-11-2

Procés general

Procés

1 January 2005 - 19 Desember 2008