ELS ROMANS A CATALUNYA

Algunes dates i fets relacionats amb la presència dels romans a Catalunya durant la dominació de l'Imperi Romà

Events

753 BC - 509 BC
509 BC - 27 BC
218 BC
218 BC
202 BC
195 BC
Approx. 27 BC
27 B.C. - 476
382
409
409
415
476