ELS ROMANS A CATALUNYA

Algunes dates i fets relacionats amb la presència dels romans a Catalunya durant la dominació de l'Imperi Romà

Events

MONARQUIA

753 BC - 509 BC

REPÚBLICA

509 BC - 27 BC

2ª ?????????

218 BC

Quan Anníbal assetjà la ciutat ibèrica de Sagunt, aliada de Roma, el senat romà va declarar la guerra a Cartago, i així es va iniciar la 2ª Guerra Púnica.

?????????

218 BC

?????????

202 BC

1er campament ?????????

195 BC

?????????

Approx. 27 BC

IMPERI

27 B.C. - 476

?????????

382

?????????

409

?????????

409

????????? per 1ª vegada

415

Desapareix l'Imperi Romà d'Occident

476

A partir del 476 l'Imperi romà d'Occident desapareix i es divideix en multitud de regnes germànics. Acaba l'Edat Antiga i comença l'Edat Moderna. L'Imperi roma d'Orient va sobreviure i passà a an.omenar-se Imperi bizantí