Noviny

Events

Príbeh ako Turci sužujú kresťanskú cirkev

1482

Novinový leták

Zwo Wahrheftige Newezeitung

1594

Letákové Noviny - Ján Valo - "Dve skutočné noviny"

Nieuwe Tijdinghen

1605

Prvé dokumentované noviny - Antverpy, Abraham Verhoenen

Einkommenden Zeitung

1650

Lipsko, T.Ritzsch - prvý denník

Wiener Zeitung

1703 - Present

Do 1780 - Wiennerisches Diarium

Mercurius veridicus ex Hungaria

1705 - 1710

Prvé Lat. Nep. Noviny na SVK

Nova Posoniensia

1721 - 1722

Prvé Lat Per na SVK

Pressburger Zeitung

1764 - 1945

Ján Michal Landerer
- od 1729 Neue Pressburger Zeitung
- 2x týždenne

Ractio Educationis - Mária Terézia

1777

Tolerančný Patent

1781
 • Jozef II.
 • tolerančný patent, ktorý dal nekatolíkom a protestantom určité náboženské slobody, reorganizoval verejnú správu, reformoval súdnictvo, zrušil rad kláštorov a obmedzil styky s Rímom

Prešpurské noviny

1783 - 1787

Daniel Tállayi
- Prvé noviny v domácom jazyku – bibličtine, jazyku slovenských evanjelikov
- vážne finančné problémy

Nowiny o rolním a polním hospodářství

1783
 • nahradili ich Prešpurské noviny v tom istom roku

Týdenník

1812 - 1818

J.Palkovič

Tatranka

1832 - 1847

J. Palkovič

Hronka

1836 - 1838

Karol Kuzmány

Slovenkje Národňje Noviny

1845 - 1848

1.8.1845 - 9.6.1848

SLOVENSKJE POHĽADI NA VEDI, UMEŇJA A LITERATÚRU

1846 - 1852

J.M.Hurban 1846-1847 , 1851-1852

(Viedenské) Slovenské Noviny

1849 - 1861
 • vydávalo ministerstvo vnútra - vláda Habsburgovcov
 • redaktor Ján Kollár, Andrej Radlinský, Daniel Lichard

Pešťbudínske vedomosti

1861 - 1870
 • J. Francisci, Budapešť

Časopis OBZOR

1863 - 1882
 • Daniel Lichard
 • časopis o hospodárstve určený ľudovým vrstvám
 • Skalica

Národne Noviny

1870 - 1948

1870 - 1947 - Martin, 1948 - Bratislava
- tlačový orgán Slovenskej Národnej Strany

Slovenské pohľady

1881 - Present
 • obnovené
 • S.H.Vajanský, Jozef Škultéty, P.o. Hviezdoslav
 • od roku 1993 vydáva Matica slovenská v Martine

Hlas

1898 - 1904

Hlas začal vychádzať v roku 1898 v Skalici a viedol ho Vavro Šrobár. Od roku 1903 ho viedol Pavel Blaho v Ružomberku, kde v roku 1904 aj zanikol.

Dennica

1898 - 1914

Od roku 1898 v Ružomberku s podtitulom Ženský list pre poučenie a zábavu, mesačník.
- Terézia Vansová – priekopníčka emancipačného hnutia a podpredsedníčka spolku Živena
- mesačník

Slovenský týždenník

1903 - 1918

M. Hodža
1. slovenský týždenník
- Budapešť

Živena

1910 - 1918

Živena – orgán Živeny, spolku slovenských žien, ktorý vychádzal v Martine v rokoch 1910 – 1918 ako mesačník
Redaktori: Elena Maróthy Šoltésová a Pavel Socháň

Slovenský denník

1910 - 1915

Milan Hodža