think

Events

Gotiek

1130 - 1500

Renaissance

1400 - 1550

Barok

1550 - 1670

Baruch Spinoza

1632 - 1677

was een Nederlands filosoof, wiskundige, politiek denker en lenzenslijper uit de vroege Verlichting.

John Locke

1632 - 1704

was een Engels filosoof van de vroege verlichting. Hij was bevriend met Robert Boyle en Lord Ashley.

Isaac Newton

1643 - 1727

uit 1687 beschreef Newton onder andere de zwaartekracht en de drie wetten van Newton, waarmee hij de grondlegger van de klassieke mechanica werd.

Rococo

1670 - 1740

David Hume

1711 - 1776

was een Schotse filosoof en geschiedschrijver uit de tijd van de Verlichting. Hij was een van de belangrijkste empiristische filosofen en zijn ideeën zijn van grote invloed geweest op Immanuel Kant.

Jean – Jacques Rousseau

1712 - 1778

was een baanbrekend filosoof en schrijver. Hij heeft een diepgaande invloed uitgeoefend op de literatuur, pedagogiek en politiek. Rousseau componeerde zeven opera's en andere muziekstukken.

Johann Joachim Winckelmann

1717 - 1768

was een Duits archeoloog en kunsttheoreticus, de beroemdste kunsttheoreticus van zijn tijd.

Classicisme

1720 - 1760

Immanuel Kant

1724 - 1804

as een Duitse filosoof ten tijde van de Verlichting, wiens ideeën een grote invloed hebben uitgeoefend op de westerse wijsbegeerte.

Jean-Paul Marat

1743 - 1793

Al in februari 1789 begon Marat met het sturen van brieven naar de Franse Staten-Generaal. Op 1 juli publiceerde Marat zijn pamflet "Mededeling aan het volk of de ministers ontmaskerd". Na de Bestorming van de Bastille verzette hij zich tegen de feestvreugde.[

Francisco de Goya

1746 - 16 april 1828

De naakte Maja

Jacques Louis David

1748 - 1825

vaak kortweg David genoemd, was een Frans kunstschilder van "nuchtere" historiestukken en portretten. Hij was de leidende figuur van het neoclassicisme en beïnvloedde veel 19e-eeuwse Franse schilders.

Johann Wolfgang von Goethe

28 augustus 1749 - 1832

was een Duits wetenschapper, toneelschrijver, romanschrijver, filosoof, dichter, natuuronderzoeker en staatsman.

Romantiek

1750 - 1850

William Blake

1757 - 1827

was een Engels schrijver, dichter, tekenaar, schilder en graveur.

Antonio Canova

1757 - 1822

was een Italiaans beeldhouwer. Canova’s werk is neoclassicistisch, een stijl waarbij goed gekeken werd naar de klassieken.

Friedrich von Schiller

1759 - 1805

Schiller was in zijn werk aanvankelijk revolutionair georiënteerd. Dat wil zeggen, zoals dat in die tijd gold: streven naar vrijheid en gelijkheid, het afwijzen van willekeur en onrechtvaardigheid.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

1770 - 1831

was een Duits filosoof en wordt algemeen beschouwd als een van de centrale representanten van het Duits idealisme.

Antoine-Jean Gros

1771 - 1835

was een Frans kunstschilder, werkend in de traditie van het heersende neoclassicisme, maar met een hang naar de romantiek.

Karl Wilhelm Friedrich (von) Schlegel

1772 - 1829

Schlegel gaf de Duitse Romantiek, een term die overigens pas rond 1810 in zwang was, een politieke onderbouwing, als reactie op de toenemende invloed van Frankrijk en Napoleon Bonaparte.

Novalis

1772 - 1801

was een Duits auteur uit de periode van de romantiek.

Caspar David Friedrich

1774 - 1840

was een Duits schilder en tekenaar uit de periode van de romantiek.

William Turner

1775 - 1851

was een Engelse romantische kunstschilder, die veel landschappen en vooral marines schilderde.

Friedrich Wilhelm Schelling

1775 - 1854

later von Schelling was een Duitse romantische filosoof. Hij was professor in de filosofie in onder andere Jena, München en Berlijn. Schelling kan beschouwd worden als een vertegenwoordiger van het Duits idealisme. Schelling bedacht onder meer de identiteitsfilosofie, volgens welke subject en object, denken en zijn, geest en materie slechts in schijn verschillende, maar in wezen identieke verschijningsvormen zijn van één enkele werkelijkheid.

John Constable

1776 - 1837

as een Engels landschapschilder en aquarellist van het romantisch realisme. De techniek van zijn meeste werken was olie op doek, soms gebruikte hij olie op papier of schilderde hij een aquarel.

Jean Auguste Dominique Ingres

1780 - 1867

was een Frans kunstschilder. Ingres werd opgenomen in de exclusieve Orde "Pour le Mérite".

Neoclassicisme

1790 - 1850

Théodore Géricault

1791 - 1824

was een Frans kunstschilder uit de negentiende-eeuwse romantiek

Jean-Baptiste Corot

1796 - 1875

Toen Corot 26 jaar was, gaf hij zijn handelsloopbaan op en koos voor het beroep van schilder. Vanaf het begin had het schilderen van landschappen zijn voorkeur.

Eugène Delacroix

1798 - 1863

wordt gezien als de belangrijkste Franse kunstschilder van de romantiek

Constantin Guys

1802 - 1892

Baudelaire noemde hem de schilder van het moderne leven. Naast oorlogsscènes, vaak met paarden, schilderde Guys ook vaak revueartiestes, bordeelhoudsters, etc.

Edgar Allan Poe

1809 - 1849

was een Amerikaans schrijver en dichter. Hij werkte ook als literair criticus en redacteur en was een van de eerste Amerikaanse schrijvers die van de pen probeerde te leven, waardoor hij een moeilijk leven leidde.

Charles Baudelaire

1821 - 1867

was een Frans dichter en kunstcriticus. Zijn bekendste dichtbundel is Les Fleurs du mal.

William-Adolphe Bouguereau

1825 - 1905

Bouguereau gaat door als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Franse academische kunst, net zoals onder meer Thomas Couture en Alexandre Cabanel.

Edouard Manet

1832 - 1883

was een 19e-eeuwse Franse kunstschilder en een sleutelfiguur in de overgang van het realisme naar het impressionisme. Zijn vroege meesterwerken, zoals Le déjeuner sur l'herbe en Olympia, waren controversieel en inspireerden een generatie jonge impressionistische schilders.

Claude Monet

1840 - 1926

was een Frans impressionistisch kunstschilder

Neorenaissance

1840 - 1900

Neoromaans

1870 - 1880

Rationalisme

1900 - 1920