fets històrics

Events

1898 Guerra amb Estados Unidos

1889

1901 La lliga regionalista

1901

1902 Fundació de Altos Hornos de Vizcaya

1902

1909 Vaga general a Barcelona

1909

1909 Guerra del Marroc

1909

1911 Vagues generals contra la guerra del Marroc

1911

1911 Fundació de la CNT [Confederació Nacional del Treball]

1911

1911 Crecació la canadenca

1911

1913 La moncomunitat de Catalunya

1913

1914 Primera Guerra Mundial

1914

1917 Vaga general revolucionària a España

1917

1927 La Generació del 27

1927

1927 Fi de la guerra del Marroc

1927

1931 declaració Segona República

1931

1931 Estatut de Núria

1931