Ramón Llull

Vida

Naixement a Mallorca

1232

Conversió

1263

Obsessió per convertir infidels (musulmans, jueus, tàrtars) al cristianisme.

Estudi de l'àrab

1265 - 1274

Il·luminació de Randa

1274

Revelació divina per concebre l'Art lul·liana

Viatge a Bugia i Tunis

1315

Per disputar amb teòlegs musulmans

Mort

1316

A Tunis, a Mallorca o al viatge d'Àfrica a la llar.

Publicacions

La Lògica d'Algatzel

1271

El vast Llibre de Contemplació en Déu

1274

1er gran monument de la literatura catalana

Art abreujada de trobar veritat

1274

Llibre del gentil i dels tres savis

1276

L'Art demostrativa

1283

El Llibre d'Evast e Aloma e de Blanquerna

1283

El Fèlix o Llibre de meravelles

1289

Ars inventiva

1290

El Desconhort

1295

De les millors obres lul·lianes

Gran Enciclopèdia Arbre de Ciència

1297

El Cant de Ramon

1300

De les millors obres

L'Art breu

1308

Etapes

Preart

1271 - 1274

Quaternària

1274 - 1290

Principis de l'Art nombre múltiple de 4

Ternària

1290 - 1308

Abandona reescriptura Art i conceptes múltiples de 3

Postart

1308 - 1316

Deixa l'Art i escriu opuscles sobre filosofia, teologia i lògica