Jovana Milankovic Timeline

Events

Abraham

1946 BC - 1771 BC

isaac

1851 BC - 1671 BC

Jacob

1791 BC - 1644 BC

Joesph

1700 BC - 1590 BC

Descent into Egypt

1661 BC

Aaron

1529 BC - 1406 BC

Moses

1526 BC - 1406 BC

Giving of the Ten Commandments

1446 BC

Exodus and the Red Sea Crossing

1446 BC

The Judges

1445 BC - 1050 BC

Wanderings in the Wilderness

1444 BC

Conquest and Settlement of Canaan

1406 BC

Crossing of the Jordan

Samuel

1129 BC - 1017 BC

Philistine Oppression

1115 BC - 1075 BC

Establishment of Monarchy- Samuel Anoints Saul

1052 BC

The Monarchy of the United Kingdom

1050 BC - 930 BC

David

1040 BC - 970 BC

David's Rule: 1003 BC-970 BC

Solomon

989 BC - 931 BC

Jeroboam I

973 BC - 910 BC

Rehoboam

972 BC - 913 BC

Israel's Revolt under Jeroboam

931 BC

Divided Kingdom

930 BC - 586 BC

Ahab

918 BC - 853 BC

Jehoshaphat

907 BC - 848 BC

Elijah

904 BC - 850 BC

J Source

900 BC

Elisha

885 BC - 798 BC

Three Years of No Rain

869 BC - 866 BC

Jeroboam ll

820 BC - 753 BC

Amos

814 BC - 740 BC

E Source

800 BC

Zechariah

776 BC - 752 BC

Isaiah

766 BC - 686 BC

Micah

751 BC - 690 BC

Hosea's Rule

750 BC - 722 BC

Hezekiah

741 BC - 686 BC

Assyria Invades Northern Kingdom

725 BC

Fall of Samaria

722 BC

Invasion of Philistines

710 BC

Manasseh

709 BC - 642 BC

P Source

690 BC

Jeremiah

643 BC - 570 BC

Josiah's Reforms

622 BC

Ezekiel

622 BC - 571 BC

D Source

620 BC

Babylonian Invasion

605 BC

Destruction of Jerusalem/Temple

587 BC

Babylonian Exile

585 BC - 457 BC

Return to Canaan and Restoration

537 BC

Cyrus' Declaration of Right of Return

537 BC

Zerubabbel's Reconstruction of the Temple

537 BC - 515 BC

Jerusalem Rebuilt

536 BC - 444 BC