Gjermund

Årsaker og konsekvenser

John Locke

1632 - 1704

Han var en politisk filosof, han har sagt ting som hvis noen blir utsatt for maktmisbruk har dem rettigheter til å protestere. Han har også forsvart slaveri og adelsprivilegier.

Montesquieu

1689 - 1755

Han var en politisk filosof som hadde store meninger om hvordan lovene i samfunnet burde være. Når menneskerettighetserklæringene kom var hans ideer brukt til å lage dem.

Rousseau

1712 - 1778

Han var filosof/forfatter og blant en av de største tenkerne på denne tida. Han mente samfunnet trengte mer frihet og at det var naturlig.

Sjuårskrigen

1756 - 1763

Denne krigen var mellom Storbrittania, Preussen og Hannover på den ene siden og Frankrike, Østerrike, Russland, Sverige og Sachsen på den andre siden. Spania og Portugal ble trekket inn senere. Det var keiserinnen Maria Theresia av Østerrike som hadde underskrevet en avtale som endte krigen i Østerrike som var over en rik provins. Dette gjorde hun bare for å ruste opp styrkene sine og få nye allianser, deretter kjempe. Etter Spania kom inn i konflikten og gikk inn med 92 000 menn, trakk Storbrittania seg tilbake og det nærmet seg en slutt. Men så døde tsarinaen og Peter III kom til makt, han umiddelbart kom med en fredsavtale som fikk Russland ut av krigen. Det var det som fikk det til å stoppe. Siste slaget var noen måneder etter.

Amerikanske uavhengighetserklæringen

1776

13 nordamerikanske undertegnet på denne avtalen i Philadelphia 4. juli 1776. om at de var frie stater. Denne hendelsen fikk også litt fart på Europa, ga inspirasjon til det samme der.

Fransk statsgjeld

1776

Frankrike sin statsgjeld nådde kritisk høyde. Dette syntes jo ikke folke er greit og blir urolige.

Skattelegging av adel

1786

Kongen hadde tatt inn alle skattepenger han kunne av folket etter landet var konkurs. Han deretter henvendte seg til adelen og kirken for å få mer skattepenger.

Handelsavtale med England

1786

I 1786 gikk Frankrike inn i en handelsavtale med England. Nå var Frankrike på sitt svakeste når det gjaldt økonomi, avtalen førte til at folk i småindustrien mistet alle jobbene sine.

Stormannsmøte

1787

I 1787 kalte Ludvig inn til stormannsmøte med adelen. Adelen ble med på dette siden Ludvig hadde prøvd å kreve skatt fra han, og dette hadde skapt store opptøyer blant folket.

Uår

1788

Uåret gikk ut på at jordbruket hadde en dårlig periode, dette førte til tomme mat-lageret og sult.

Den franske revolution

1789 - 1799

Dette startet i 1789 med store masse-opprør. Basillen ble stormet og fanger ble sluppet fri. Revolusjonen er slutten på stendersamfunnet i Frankrike. Nasjonalforsamlingen vedtok en erklæring om menneskerettigheter som sa at alle var født frie og like. I 1799 da Napoleon gjorde ett statskupp ble landet styrt av 5 stykker som ble kalt direktoriet.

Nasjonalforsamling

1789

Nasjonalforsamlingen er en gruppe folk som tok styringen under den franske revolusjon. Dette gjorde at alle ble likeverdige, akkurat som det folket ville.

Stenderforsamling

05/05/1789

Dette var en forsamling av de forskjellige stendene som diskuterte det kritiske økonomien og matmangelen til Frankrike.

Ny kirkeordning

1790

Man dro inn all godsen til kirken og kirken mistet rettigheten til skatteinnkreving.

Jakobinerklubbene

1791

Jakobinerklubbene var en av de viktigste politiske klubbene som var påvirket av den franske revolusjon. Medlemmene besto av liberale og revolusjonære medlemmer av nasjonalforsamlingen.

Nasjonalforsamling

1791
  1. juni 1791 ble det vedtatt ny grunnlov som gjorde at kongen fikk mindre makt.

Robespierres styre

1792 - 1794

Han var imot den nye demokratien som kom fram i samfunnet. I 1792 gjorde han seg til en representant for Paris. Han fikk kong Ludvig og resten av familien hans til å bli henrettet. Perioden han ledet ble kalt "terroren" dette sier litt om hva han gjorde og hvem han var. Men i 1794 ble han henrettet selv etter en forferdelig periode.

Sans Culottes (småfolket)

1794

Sans Culottes var et begrep som oppsto. Dette var begrepet for de fattige folkene som ikke hadde råd til å følge mote osv.

Napoleon

1799 - 1815

Napoleon var den øverste lederen for den franske hæren, dette var helt til han bestemte seg for et statskupp. Han tok makten og utpekte seg selv til keiser. Det varte i 16 år og på den tiden fikk han gjort nok så mye.

Slaget ved Waterloo i Belgia

1815

Etter at Frankrike feilet på å ta Russland var det mange andre land som tørte å stå imot Frankrike. Napoleon kapitulerte i 1814 og trakk seg tilbake. Han vendte tilbake engang til for sitt siste forsøk på å ta over Europa, men han taper i Belgia og blir satt i fangenskap på en øy.