History of Judah and Israel

Events

United Kingdom

Saul (1051-1011)

1051 BC - 1011 BC

Samuel

Approx. 1050 BC - Approx. 1020 BC

David (1011-971)

1011 BC - 971 BC

Nathan

Approx. 1010 BC - Approx. 970 BC

Solomon (971-931)

971 BC - 931 BC

Kingdom split into Israel (Northern Kingdom) and Judah (Southern Kingdom)

931 BC

Israel

Jeroboam I (931-910)

931 BC - 910 BC

Elijah

Approx. 875 BC - Approx. 840 BC

Ahab (874-853) and Queen Jezebel

874 BC - 853 BC

Micaiah

Approx. 873 BC - Approx. 840 BC

Athaliah (daughter of Ahab & Jezebel- ruled Judah)

841 BC

Jehu (841-814)

841 bc - 814 bc

Elisha

Approx. 840 BC - Approx. 797 BC

Jeroboam II (793-753)

793 BC - 753 BC

Assyrian Exile of the northern kingdom of Israel

722 BC

Judah

Rehoboam (931-913)

931 BC - 913 BC

Asa (911-870)

911 BC - 870 BC

Jehoshaphat (873-848)

873 BC - 848 BC

Athaliah (841-845)

841 BC - 835 BC

Joash (835-796)

835 BC - 796 BC

Uzziah (Azariah; 792-740)

792 BC - 740 BC

Ahaz (735-715)

735 bc - 715 bc

Hezekiah (729-686)

729 BC - 686 BC

Manasseh

696 BC - 642 BC

Josiah

640 BC - 609 BC

1st exile of Judah (605)

605 BC

Jehoiachin (598-597)

598 BC - 597 BC

2nd exile of Judah (597)

597 BC

3rd exile of Judah (586; Jerusalem and temple destroyed)

586 BC

1st return of exiles from Judah led by Zerubbabel (537)

537 BC

2nd return of exiles led by Ezra (457)

457 BC

3rd return of exiles led by Nehemiah (444)

444 BC

Aram

Ben-Hadad (ca. 900-841)

Approx. 900 BC - Approx. 841 BC

Hazael (841-801)

841 bc - 801 bc

Rezin (750-732)

750 BC - 732 BC

Egypt

Shoshenq III (825-773)

825 BC - 773 BC

Assyria

Shalmaneser III (858-824)

858 BC - 824 BC

Neo-Babylonia

Persia

Nehemiah-3rd return

444 BC