Monique's Kata 2

11/07/16

November 01, 2016 6:20AM - November 01, 2016 6:45AM
November 01, 2016 6:45AM - November 01, 2016 8:30AM
November 01, 2016 8:30AM - November 01, 2016 8:50AM
November 01, 2016 1:30PM - November 01, 2016 2:00PM
November 01, 2016 2:00PM - November 01, 2016 4:00PM

11/08/16

November 01, 2016 05:30AM - November 01, 2016 06:00AM
November 01, 2016 6:30AM - November 01, 2016 6:50AM
November 01, 2016 6:50AM - November 01, 2016 9:30AM
November 01, 2016 9:30AM - November 01, 2016 10:00AM
November 01, 2016 10:00AM - November 01, 2016 1:30PM
November 01, 2016 1:30PM - November 01, 2016 2:00PM

11/10/16

November 01, 2016 6:20AM - November 01, 2016 6:45AM
November 01, 2016 6:45AM - November 01, 2016 8:30AM
November 01, 2016 8:30AM - November 01, 2016 9:00AM
November 01, 2016 1:30PM - November 01, 2016 2:00PM
November 01, 2016 2:00PM - November 01, 2016 4:00PM

11/11/16

November 01, 2016 05:30AM - November 01, 2016 06:10AM
November 01, 2016 6:15AM - November 01, 2016 6:45AM
November 01, 2016 6:45AM - November 01, 2016 7:15AM
November 01, 2016 12:30PM - November 01, 2016 1:00PM
November 01, 2016 3:00PM - November 01, 2016 4:45PM

11/14/16

November 01, 2016 6:10AM - November 01, 2016 6:30AM
November 01, 2016 6:30AM - November 01, 2016 8:50AM
November 01, 2016 8:50AM - November 01, 2016 9:20AM
November 01, 2016 2:00PM - November 01, 2016 2:30PM
November 01, 2016 2:30PM - November 01, 2016 4:00PM

11/15/16

November 01, 2016 6:15AM - November 01, 2016 6:50AM
November 01, 2016 6:50AM - November 01, 2016 8:30AM
November 01, 2016 8:30AM - November 01, 2016 9:00AM
November 01, 2016 9:00AM - November 01, 2016 12:30PM

11/16/16

November 01, 2016 06:00AM - November 01, 2016 06:30AM
November 01, 2016 6:30AM - November 01, 2016 7:00AM
November 01, 2016 7:00AM - November 01, 2016 8:30AM
November 01, 2016 8:30AM - November 01, 2016 9:00AM
November 01, 2016 9:30AM - November 01, 2016 11:30AM
November 01, 2016 2:00PM - November 01, 2016 2:30PM

11/17/16

November 01, 2016 06:00AM - November 01, 2016 06:40AM
November 01, 2016 6:40AM - November 01, 2016 7:00AM
November 01, 2016 8:30AM - November 01, 2016 9:00AM
November 01, 2016 9:00AM - November 01, 2016 12:00PM
November 01, 2016 12:00PM - November 01, 2016 12:30PM

11/18/16

November 01, 2016 6:30AM - November 01, 2016 7:00AM
November 01, 2016 7:00AM - November 01, 2016 8:30AM
November 01, 2016 8:30AM - November 01, 2016 9:00AM
November 01, 2016 9:00AM - November 01, 2016 11:00AM

11/21/16

November 01, 2016 6:30AM - November 01, 2016 7:00AM
November 01, 2016 7:00AM - November 01, 2016 9:00AM
November 01, 2016 9:00AM - November 01, 2016 9:30AM
November 01, 2016 2:00PM - November 01, 2016 2:30PM
November 01, 2016 2:30PM - November 01, 2016 3:30PM

11/22/16

November 01, 2016 05:30AM - November 01, 2016 06:00AM
November 01, 2016 6:30AM - November 01, 2016 7:00AM
November 01, 2016 7:00AM - November 01, 2016 10:00AM
November 01, 2016 10:00AM - November 01, 2016 10:30AM
November 01, 2016 10:30AM - November 01, 2016 1:00PM
November 01, 2016 1:00PM - November 01, 2016 1:30PM

11/23/16

November 01, 2016 06:00AM - November 01, 2016 07:00AM
November 01, 2016 7:00AM - November 01, 2016 7:30AM
November 01, 2016 10:00AM - November 01, 2016 10:30AM
November 01, 2016 10:30AM - November 01, 2016 12:00PM
November 01, 2016 1:00PM - November 01, 2016 2:00PM
November 01, 2016 2:00PM - November 01, 2016 2:30PM

11/24/16

November 01, 2016 05:30AM - November 01, 2016 06:00AM
November 01, 2016 6:00AM - November 01, 2016 6:30AM
November 01, 2016 6:30AM - November 01, 2016 8:30AM
November 01, 2016 8:30AM - November 01, 2016 9:00AM
November 01, 2016 12:30PM - November 01, 2016 1:00PM

11/25/16

November 01, 2016 06:00AM - November 01, 2016 08:00AM
November 01, 2016 8:00AM - November 01, 2016 8:30AM
November 01, 2016 8:30AM - November 01, 2016 10:00AM
November 01, 2016 10:00AM - November 01, 2016 10:30AM
November 01, 2016 10:30AM - November 01, 2016 2:00PM
November 01, 2016 2:00PM - November 01, 2016 2:30PM

11/27/16

November 01, 2016 06:00AM - November 01, 2016 07:00AM
November 01, 2016 7:00AM - November 01, 2016 7:30AM
November 01, 2016 8:30AM - November 01, 2016 9:00AM
November 01, 2016 11:30AM - November 01, 2016 2:00PM
November 01, 2016 2:00PM - November 01, 2016 2:30PM

11/28/16

November 01, 2016 06:00AM - November 01, 2016 06:30AM
November 01, 2016 6:30AM - November 01, 2016 7:00AM
November 01, 2016 7:00AM - November 01, 2016 10:00AM
November 01, 2016 10:00AM - November 01, 2016 10:30AM
November 01, 2016 11:00AM - November 01, 2016 1:00PM
November 01, 2016 2:00PM - November 01, 2016 2:30PM

11/29/16

November 01, 2016 06:00AM - November 01, 2016 08:00AM
November 01, 2016 8:00AM - November 01, 2016 8:30AM
November 01, 2016 8:30AM - November 01, 2016 11:00AM
November 01, 2016 11:00AM - November 01, 2016 11:30AM
November 01, 2016 11:30AM - November 01, 2016 2:00PM
November 01, 2016 2:00PM - November 01, 2016 2:30PM

11/30/16

November 01, 2016 06:00AM - November 01, 2016 06:30AM
November 01, 2016 6:30AM - November 01, 2016 7:00AM
November 01, 2016 7:00AM - November 01, 2016 10:00AM
November 01, 2016 10:00AM - November 01, 2016 10:30AM
November 01, 2016 10:30AM - November 01, 2016 12:00PM
November 01, 2016 1:30PM - November 01, 2016 2:00PM

12/01/16

November 01, 2016 06:00AM - November 01, 2016 07:00AM
November 01, 2016 7:00AM - November 01, 2016 7:30AM
November 01, 2016 7:30AM - November 01, 2016 11:00AM
November 01, 2016 11:00AM - November 01, 2016 11:30AM
November 01, 2016 11:30AM - November 01, 2016 2:00PM
November 01, 2016 2:00PM - November 01, 2016 2:30PM

12/02/16

November 01, 2016 06:00AM - November 01, 2016 07:00AM
November 01, 2016 7:00AM - November 01, 2016 7:30AM
November 01, 2016 7:30AM - November 01, 2016 10:30AM
November 01, 2016 10:30AM - November 01, 2016 11:00AM
November 01, 2016 11:00AM - November 01, 2016 2:00PM
November 01, 2016 2:00PM - November 01, 2016 2:30PM