Oude Griekenland

Tijdperk

Minoische periode

1600 BC - 1400 BC

Myceense Periode

1400 bc - 1200 bc

Duistere Eeuwen

1200 BC - 776 BC

Archaische Periode

776 BC - 500 BC

Klassieke Periode

500 BC - 300 BC

Hellenistische Periode

300 BC - 100 BC

... Periode

100 BC - 395 AC

Events

inval van de Doriers

1150 BC

hadden ijzeren wapens

kolonisatie

750 BC - 550 BC

(de tweede) door bevolkingsgroei niet meer genoeg voedsel

Perzische oorlogen

490 bc - 479 bc

Peloponnesische Oorlogen

431 BC - 404 BC

Slag bij Chaeronea

338 bc

Dichtbij Thebe, de Macedoniers winnen

Provincia Achaia

146 BC

Met val van Korinthe wordt Griekenland Provincia Achaia, deel van het Romeinse Rijk

splitsing van het Romeinse Rijk

395 AC

Griekenland behoort tot het Byzantijnse/Oost-Romeinse Rijk

Personen

Homeros

800 BC - 701 BC

Solon

638 BCE - 558 BCE

voert timocratie in: je kan je ook opwerken, je moet niet van goede afkomst zijn

Kleisthenes

570 BC - 507 BC

voert democratie in

Phidias

500 BC - 432 BC

beeldhouwer Parthenon - Pericles' beeldhouwer

Pericles

490 BC - 429 BC

Themistocles

490 bc - 470 bc

strateeg Perzische Oorlogen, versterkt vloot want vooriet dat de Perzen zullen wederkeren

Alcibiades

421 BC - 404 BC

Atheens poiticus en veldheer uit tweede helft 5e eeuw, speelde sleuterrol in afloop Peloponnesische oorlog

Philippus II (van Macedonie)

359 bc - 336 bc

wint slag bij Chaeronnaea en vader van ADG

Alexander de Grote

356 BC - 323 BC

koning van Macedonie, stede gigantisch rijk op