Latijn

Events

Monarchie

753 BC - 510 BC

stichting Rome

753 BC

Romulus en Remus

Natuurfilosofen

700 BC - 500 BC

Maakten zich los van Mythologie als verklring van gebeuren
oerstof - natuurelement waaruit heel aarde
Klein-Azie
Thales van Milete, Anaximander, Heraclitus

Aesopos

621 BC - 500 BC

6 E ACN, slaaf (maar vrij regime) commentaar, geen teksten - pas in 3e E ACN Aesopische fabels - mss bultenaar en heel lelijk maar wel slim - vermoord na avontuurlijk leven in Delphi (dd priesters maar onterecht dus pestepidemie)
Fabulae

Pythagoreers

600 BC - 500 BC

godsdienstige gemeenschap door Pythagoras (Z-I)
strenge levenswijze (bv. geen boon want mens ook uit)
wiskundigen/sterrenkundigen - getallen

republiiek

509 b.c - 27 b.c

Atomisten

500 BC - 450 BC

= jongere natuurfilosofen
grondlegger = Democritus
voor eerst atomen - 'werkelijkheid is opgebouwd uit atomen en leegte
wie atoompjes gemaakt? - waren er al

Herodotus

484 BC - 425 BC

literair genre Polykratis = histiografie/geschiedschrijving, 5 E ACN, Athene, Historiae (!) - Troj. O ---> Perz O (=700 jaar) - bestaande uit mythes filosofie geschiedenis - vb: Polykrtais (menselijk geluk (mens, goden FATUM (niet = fortuna (niet vast)) 3 schikgodinnen (Lachesis (verdeelster mat draad af) Klotho (spinster spint levensdraad) Atropos (onafwendbare knipt draad af) fatalist = iem. die onder het juk door zijn fatum en er niets aan doet - Lat vert van Gr tekst

Socrates

469 bc - 399 bc

onwetendheid ligt aan de basis van alle kwaad
Ken jezelf - en vernietig de illusie dat je al veel weet terwijl je in feite niets weet = zijn wijsheid
maieutiek = verloskunde, kennis is in ieder maar moet door vragen gesteld worden geboren worden
snel vijanden - goddeloosheid en jeugdbederf - 399 gifbeker

Sofisten

450 bc - 375 bc

5E - leren voor veel geld aan jeugd al wat leerbaar is
geen absolute waarheid - afhankelijk van het moment en de toestand
niet zozeer waarheid maar woorden en flinke doordracht - OVERTUIGEN - tijdens democratie - snel negatieve bijklank - iem die voor geld eenderwat woord voerde - paradoxale uitspraken
Protagoras (mens is de maat van alle dingen - iedereen is zijn eigen maatstaf voor z'n eigen waarheden, Georgias, Hippias

Antisthenes en de cynici

445 BC - 365 BC

stichter cynische school = Antisthenes (eerst sofist dan Socrates) samenkomst in Cynosarges (levendige hond) of van hele leven geleefd als zwerfhond
Niet in laten met materiele rijkdom en afzijdig houden van allerlei maatschappelijke gewoontes en routines

Plato

427 BC - 347 BC

alles van Socrates opgeschreven (voornaamste leerling) (43 dialogen en apologie v S) (laatste verdediging)
grondlegger ideeenleer - wereld waarin we leven = slechts afspiegeling van een andere wereld waarin alles in zijn ideale vorm bestaat. - zintuigen onvolmaakt

Diogenes van Synope

412 BCE - 323 BCE

cynische levenswijze tot in het extreme
-bijtende kritiek op comfort en rijkdom - levensgeluk door terug naar natuur levenswijze

Aristoteles

384 BC - 322 BC

leerling Plato - werkelijkheid = werkelijkheid die we zien
systematiseerde kennis - grondlegger exacte wetenschappen (met onderscheid in)

Augustus

63 BC - 14 AC

Plinius

61 BC - 114 AC

neef natuurkundige Plinius Maior - journalist en schrijver, epistulae - (fam, vrienden, politici) bv parnormaal?
1e E PCN - kleine gebeurtenissen die ons blik op samnleving en mentaliteit

Ovidius

43 BC - 17 AC

metamorphoses, Heroides (brieven van heldinnen (bv Hero) -> uniek , vanuit ogen vrouw, Augustus verbant hem naar stadje ZZ, ongelukkig depressie , sterft

principaat

27 BC - 284 AC

Phaedrus

15 BC - 50 AC

1e E PCN, slaaf van Augustus - libertus - Macedonier - tijdens leven = geen succes (ovidius, vergilius,...) -> ME; succes - subtiele maatschappijkritiek (mss drm tijdje uit Rome verbannen) - schreef aesopos in gedichten en eigen in verzen - 17 E Jean de la Fontaine

Caligula

12 AC - 41 AC

Tiberius

14 AD - 37 AD

Claudius

41 AD - 54 AD

Traianus

98 AC - 117 AC

Rijk is op zijn grootst!

Hadrianus

117 AD - 138 AD

Verdedigt rijk

Lucius Apuleius

125 AC - 170 AC

ook metamorphoses
2*E PCN roman (enige volledig bewaarde uit Lat lit) Provincia Afrika, lessen in Athene, Carthago, reziger: Rome.
bv Amor et Psyche (verhaal uit raamvertelling, avonturen Lucius (in ezel maar nog mens eig) zeer gekunstelde stijl, fantsierijk humoristisch

Diogenes Laertius

180 AC - 240 AC

biograaf van vele filosofen - vb De viris illustribus