Norsk

Events

URNORDISK

Approx. 200 AD - Approx. 500 AD

Ca. 150 runeinnskrifter bevart i skandinavia. 24 Runetegn. Språket er rikt på vokaler. Ord med mange stavelser.

Overgangstid

Approx. 500 - Approx. 700

Store språkforandringer. Ord fikk færre stavelser. Økende skille østnordisk/vestnordisk.

Eldre Norønn Tid - Språk

700 - 1150

Runerekke med 16 tegn. Latinske alfabetet kom på 1000-tallet. Norønt språk hadde fire kasus. Friere ordstilling.

Eldre Norønn Tid - Litteratur

700 - 1100

Skaldedikt -navngitte forfattere, skildret historiske hendelser, personer. Eddadikt - Ukjente forfattere, Gudedikt og heltedikt. Enklere form enn skaldediktene.

Yngre Norønn Tid - Litteratur

1100 - 1350

Snorre Sturlason skrev den yngre edda og kongesagaene. Islendingsagaer med refererende noktørn stil. Kongespegelen, fra norsk hoffmiljø. Andre sagaer og kristne skrifter.

Yngre Norønn Tid - Språk

1150 - 1350

Første skrevne bøker. Utenlandske ord inn i språket ( engelsk og tysk). Språkendringer frem mot mellomnorsk tid. Dialektforskjeller.

Mellomnorsk Tid - Litteratur

1350 - 1500

Så og si ingen skriftlig diktning, muntlig folkedikning - eventyr, sagn, viser,ordtak, gåter, småstubber. Levde muntlig.

Mellomnorsk Tid - Språk

1350 - 1500

Nedgangstid. Skrivekyndige forsvant med svartedauen. Kausussystemet mot oppløsning. verbbøying forenkles. Norsk skriftspråk gikk i oppløsning - påvirkning fra dansk og svensk.

Dansketid - Språk

1500 - 1600

Dansk ble administrasjonsspråket i norge. Boktrykkerkunsten førte til større spredning av dansk litteratur. Reformasjonen 1536 førte til at bibelen ble trykket på dansk.

Renessanse og Humanisme

1500 - 1600

Litteratur om norges historie, og norges geografi, skrevet av lærde menn. særlig i oslo og bergen. Absalon Pedersen Meyer er mest kjent.

Barokken

1600 - 1700

Barokkstilen kjennetegnes ved det kunstferdige og utbroderte. Mye billedbruk og ordspill. Petter dass skrev dikt, viser og salmer. Nordlands trompet beskriver livet i nordland. Dorthe Engelbrettsdatter skrev salmer.

Språk

1600 - 1700

Petter Dass skrev dansk men med mange innslag av norske ord. Flere prester samlet inn norske ord og utrykk. og var intressert i dialektene.

Opplysningstid og klassisisme

1700 - 1800

Idealet var saklighet og klarhet. formidle kunnskap og kritisere alt som stred mot fornuft. Ludvig holberg skrev essays, historiske verk og komedier.
Norske studenter i københavn dannet det norske selskap.

Språk

1700 - 1800

Konfirmasjonsplikt, eksamensplikt. førte til skolevesen og opplæring i dansk. Utviklet seg et uhøytidelig danskpåvirket talespråk i byene. Holberg moderniserte dansken og styrket dens posisjon. Muntlig folkediktning gikk på dialekt.

Språk

1800 - 1850

Universitetet i kristiania, norges første. Grunnloven 1814 bløe grunnlag for økende nasjonalføølelse. det danske skriftspråket var helt enerådende

Romantikken

1830 - 1850

I stedet for fornuft og opplysning, fremhevet man nå stemninger, følelser, og fantasi. Dikteren var et geni som forkynte skjulte gudommelige sannheter.
Wergeland: skrev impulsive dikt, arbeidet for folkeopplysning, norsk språk, og religionsfrihet.
Welhaven skren modnede dikt, understreket betydningen av den europeiske kulturtradisjon.

Språkdebatt

1830 - 1850

Debatt i universitetsmiljøet i kristiania. Wergeland: Fornorske dansk skriftspråk. Welhaven: Beholde det danske skriftspråket. Munch: I mot å blande norsk og dansk, norsk språk skulle bygges på de reneste dialektene i norge.

Nasjonalromantikken førte til nedskriving av folkeeventyrene - folkeviser ble skrevet på dialekt og eventyrene sterkt preget av norske ord og utrykk.

Nasjonalromantikken

1840 - 1850

Nasjonale ideer preget deler av litteraturen. Middelalderhistorie og norsk folkekultur og folkeliv ble idealisert. Asbjørnsen og moe samlet og gav ut folkeeventyr.

Poetisk realisme

1850 - 1870

Overgangstid fra romantikk til realisme, realisme i idealisert form.
Camilla Collet skrev Amtmandens døttre. Bjørnson og ibsen skrev historiske skuespill. Aasen og vinje førte landsmålet inn i diktningen.

Språk

1850 - 1890

Aasen/ Knudsen arbeid for norsk skriftspråk. Aasen, nynorskens far - knudsen bokmålets far. Ibsen og bjørnson, mange norske ord i sine verk. Dansk av hensyn til sine lesere. 1869 aa=å. 1878: undervisning på barnas dialekt. 1885: Folkepsråket likestillt med skrift og bokspråket.

Realismen

1870 - Present

Reaksjon på romantikken, virkeligheten skulle fremstilles usminket - men ikke rå. på den måten skulle det skapes debatt om hvordan opprette skjevheter i samfunnet.

Naturalismen

1880 - 1890

Noen diktere skjerpet kravene til realisme ved å skildre livets verste skyggesider vet klare deterministiske trekk.

Språk

1890 - 1900

Språk fikk navn Landsmål og riksmål. 1892 nordahl rolfsens lesebok innførte harde konsonanter. samme året ble det godtatt å bruke landsmål i skolen. Skolestyrene skulle velge språk i hver skolekrets.

Nyromantikken

1890 - 1900

En reaksjon mot realismen, vekt på stemning og sinnstilstand, kunst for kunstens egen skyld.