Història d'Espanya

Events

Revolució Francesa

1789

Guerra del Francès

1808 - 1814

entre Napoleó Bonaparte i Carles VI

La Pepa

1812

1a constitución (liberal) de España

Ferran VII

1814 - 1833

torna a l'absolutisme

Fàbrica Bonaplata

1832

1a màquina de vapor

Isabel II

1833 - 1868

1833-1840 Regència Ma Cristina

Jocs Florals

1859

1a Internacional

1864

AIT (Asamblea Nacional de Trabajadores)
Primera trobada a Londres

G. Farelli

1868

És qui porta les idees internacionals a Espanya

Sexenni Democràtic

1868 - 1874

1870-1873 Amadeo I de Savoia
1873-1874 Primera República

FRE

1870

Federación Regional Española
Fanelli, enviat de l’AIT va difondre els ideals anarquistes a partir de 1868. Va tenir molt de ressò a Catalunya i Andalusia. El 1870, a Barcelona va crear la Federación Regional Española (FRE) de l’AIT. Es defensa la línia anarquista, la vaga com arma del proletariat, l’apoliticisme i l’acció directe per a fer la revolució social.

Paul Lafargue

1871

És el que porta les idees mes comunistes a Espanya

1a República

1873 - 1874

dins del sexenni democràtic

Alfons XII

1875 - 1885

Alfons XII tenia 18 anys quan va començar a regnar i 10 anys més tard va morir.

Restauració Borbònica

1875 - 1931

Alfons XII
Regència Ma Cristina
Alfons XIII

Constitució Restauració

1876

Fundació PSOE

1879

Pablo Iglesias

1r Diari Català

1879

Director: Valentí Almirall

1r Congrés Catalanista

1880

Assemblea celebrada a Barcelona el 1880 per tal de fixar l'ideari catalanista.
La iniciativa sorgí arran de l'article de Valentí Almirall "Lo Primer Congrés Catalanista"
En fou escollit president Valentí Almirall, director del Diari Català

Centre Català

1882

Entitat creada per defensar els interessos morals i materials de Catalunya, i per aconseguir la unió de tots els catalans.

2n Congrés Catalanista

1883

Assemblea convocada pel Centre Català i celebrada a Barcelona el 1883, per tal de discutir i de votar el Programa del Catalanisme, proclamant la necessitat i conveniència que els catalans s'havien d'afiliar només a organitzacions polítiques de disciplina exclusivament catalana.

Pacte del Pardo

1885

Pacte entre Cànovas i Sagasta en què acorden que s'aniran alternant el poder pacíficament donant suport a la Regència de Ma Cristina

Memorial de Greuges

1885

Llista de rehibindicacions de com hauria de ser tractada Catalunya
Creat per Valentí Almirall

Regència Ma Cristina

1885 - 1902

Lo Catalanisme d'Almirall

1886

Llibre escrit per Almirall on hi explica les seves idees

Lliga de Catalunya

1887

Creada per un grup de membres d'ideologia conservadora del Centre Català.
Estaven descontents per l'elecció de Valentí Almirall com a president.
Es proposen defensar els interessos morals, polítics i econòmics de Catalunya i modificar la legislació per a aconseguir-ho.

Exposició Universal

1888

es va fer a Barcelona, al parc de la ciutadella, organitzada per la burgesia catalana i monarquia centralista, tot i que gran part va ser organitzada des de Madrid.
Valentí Almirall hi estava en contra

Fundació UGT

1888

Unión General de Trabajadores
Tendències Anarquistes

Reforma Codi Civil, Dret Català

1889

Després de molta pressió l'any 1889 es va crear el 1r codi civil espanyol, considerat com a 1a victòria catalanista

2a Internacional

1889

Organització creada el 1889 pels partits socialistes.
Ideologia Marxista
Volien coordinar l'activitat internacional del moviment obrer
Des de llavors els camins dels partits socialdemòcrates i dels partits comunistes es van distanciar; uns convertint-se en partits polítics amb representació parlamentària (PSOE) i els altres com a partits de lluita i revolució obrera.

Sufragi Universal Masculí

1890

Primera vegada que els homes poden votar per molt que tinguin o no algun poder

Unió Catalanista

1891

Promoguda per la Lliga.
Grup polític format a Barcelona el 1891 per la unió de sindicats i associacions catalanistes que es van posar en contacte arran de la resistència contra l'article 15 del codi civil espanyol que atemptava contra el dret civil català.

Bases de Manresa

1892

Diferents alcaldes i polítics que fan unes demandes del model d'autogovern que ha de tenir Catalunya
La Unió Catalanista promoguda per la Lliga de Catalunya es va reunir a Manresa per aprovar un programa polític que recollís els principis del catalanisme polític i definien el poder regional que tindria Catalunya i les competències que tindria l'Estat central. es va anomenar Bases per a la Constitució regional catalana.
Tenia 17 articles entre els quals destaquen: competències absolutes per a Catalunya en matèria legislativa, educació, justícia, moneda pròpia, ordre públic, català única llengua oficial. També preveu el restabliment de les antigues institucions catalanes com les Corts.

Guerra de Cuba

1895 - 1898

Assessinat Cànovas x anarquista

1897

Cànovas mor assassinat per un anarquista

Pau de París

1898

Espanya va abandonar les seves demandes sobre Cuba, que va declarar la seva independència.

Pèrdua de Cuba

1898

Espanya perd la última gran colònia que va tenir

Unió Regionalista

1899

Partit polític creat a Barcelona per donar suport al general Polavieja, ja que el govern central es negà a atendre les demandes regionalistes. El 1901, després d'intenses negociacions van aconseguir la unió amb el Centre Nacional Català i aparegué un nou partit, la Lliga Regionalista.

Tancament de Caixes

1899

els comerciants, bàsicament de Barcelona, es van negar a pagar la contribució trimestral imposada pel minstre Villaverde, i aquest va voler embargar-los.
L'alcalde de Barcelona, Bartomeu Robert, es va negar a executar els emargaments i presentà dimissió.

Centre Nacional Català

1900

Grup polític catalanista fundat a Barcelona el 1899 per antics militants de la Unió Catalanista contraris a l'apoliticisme de la Unió.

Lliga Regionalista

1901

Partit polític conservador català que va aparèixer per la fusió de la Unió Regionalista amb el Centre Nacional Català

Alfons XIII

1902 - 1931

S.O

1907

Solidaridad Obrera

CNT

1910

Confederación Nacional de Trabajadores
Anarcosindicalistes

Enric Prat de la Riba

1914 - 1917

primer president de la mancomunitat catalana

Mancomunitat Generalitat

1914 - 1925

Llei de l'estat espanyol que demanaven que les províncies d'Espanya es puguin ajuntar.
Només ho fan les catalanes (Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona)
Es crea la Mancomunitat Catalana i només hi ha un governador per les 4.
Hi va haver-hi 2 presidents: Enric Prat de la Riba i Josep Puig i Cadafalch

Josep Puig i Cadafalch

1917 - 1923

segon president de la mancomunitat catalana
va construïr la casa amatller

3a Internacional

1919

Alfons Sala

1923 - 1925

tercer president de la mancomunitat catalana

Dictadura de Primo de Rivera

1923 - 1931

Miguel Primo de Rivera és un general i fa un cop d'estat però salva a Alfons XIII.
Mana Primo de Rivera, té tot el poder, però Alfons XIII segueix sent el rei.
La Lliga: partit polític català de drets (està manant a Catalunya)
Primo de Rivera dimiteix el 1930, passa a manar Berenguer
La Lliga l'accepta (partit conservador burgesia catalana)
1. anul·la constitució (parlament)
2. posa fi al pistolerisme
3. prohibeix el dret de reunió
4. toc de queda
5. anul·la mancomunitat i prohibeix el català
El recolza la burgesia, l'exèrcit, el rei, l'església i la lliga
CANVIS: econòmicament va millorar

Constitució República

1931

2a República

1931 - 1936

Estatut de Núria

1932

Mort de Francesc Macià

1933

Assassinat de Lluís Companys

1940

Constitució Democràcia

1978

Estatut de Sau

1978

Estatut de Miravet

2006

actual