Hejhej

Historia

Förvärrad hosta

May 2005

Dålig lungfunktion, ground-glass HRCT

June 2005

Sjukskriven

July 2005 - september 2005

Förbättrad lungfunktion, normal HRCT

August 2005

Åter i arbete

october 2005 - january 2006

Sämre lungfunktion, sämre HRCT

February 2006

Förvärrade symtom, slutar arbeta

February 2006

Bättre lungfunktion, men obstruktiv

April 2006

Slemhosta, dyspné

December 2006