Linea del temps

Events

Tribus Pre-històriques (20.000 a.C)

Approx. NOVEMBRE 2012

Vikings (S.X)

diciembre 2012

Juan Caboto (1497)

enero 2013

Descobriment d'Amèrica (1492)

enero 2013

Francesos vencen a Anglaterra (1534)

marzo 2013

Jach Cartier (1534)

marzo 2013

Guerra dels 7 anys (1756-1763)

octubre 2013 - diciembre 2013

Cediment de territori a Gran Bretanya (1763)

diciembre 2013

Guerra Civil (1775-1783)

enero 2014 - febrero 2014

Reconeixement dels Estats Units (1783)

MAYO 2014

Canadà Independent (1867)

octubre 2014

Primera Guerra Mundial (1914-1918)

enero 2015 - marzo 2015

Segona Guerra Mundial (1939-1945)

octubre 2015 - diciembre 2015