1900

Events

Russisk-Japansk krig

1905

Russisk nederlag

1.verdenskrig

1914 - 1918

Skuddene i Sarajevo

28 juni 1914

versaillestraktaten

1919

Spansk borgerkrig

1936 - 1939

Hitler bruker det som "øvearena" for sine styrker og for å teste våpen

2.verdenskrig

1939 - 1945

Invasjon av Polen

September 1, 1939

Teheran

1943

Den kalde krigen

1945 - 1991

Jalta

feb 1945

Inndeling av Tyskland i 4 okkupasjonssoner

Potsdam

July 1945

Palestina/Israel

1948 - Present

NATO

April 1949

Koreakrigen

1950 - 1953

Vietnamkrigen

Approx. 1950 - 1975

Berlinmuren bygges

1961

Cubakrisen

1962

Spenningstopp i den kalde krigen - fare for atomkrig
Opprettelse av "the red line" mellom sovjet og USA

Tsjekkoslovakia

1968

Prahavåren

Afghanistan borgerkrig

1979 - 1989

Berlinmurens fall

1989

Russland

Revolusjon

1905

Oktoberreformene

Lenin

1917 - 1924

Februar- og oktoberrevolusjonen

1917

Februar: Tsaren abdiserer og det blir opprettet en midlertidig regjering ut fra Duman
Oktober: Lenin og Bolsjevikene tar makten i et hurtig kupp

Stalin

1924 - 1953

Khrusjtsjov

1953 - 1964

Bresjnev

1964 - 1982

Gorbatsjov

1985 - 1991

Sovjetunionen blir oppløst

1991

Prosess som begynner i 1989 ved Berlinmurens fall

USA

Harry S. Truman

1945 - 1953

Richard Nixon

1969 - 1974

Ronald Reagan

1981 - 1989

Tyskland

Hitler tar makten

1933

Japan

Hiroshima

August 6, 1945

Nagasaki

August 9, 1945

Kina

Mao

1949 - 1976

Storbritannia

Norge

Unionsoppløsning

1905

Tysk invasjon

April 9, 1940

Invasjon av Norge og Danmark

Medlem av nato

1949

Oljeeventyret starter

1969