LES 4 GRANS CRÒNIQUES MEDIEVALS CATALANES

CRÒNIQUES

Crònica Bernat Desclot

1131 - 1285

Crònica Jaume I

1196 - 1276

Crònica Ramon Muntaner

1213 - 1336

Crònica Pere III el Cerimoniós

1327 - 1387

REGNATS

Regnat Jaume I

1214 - 1276

Regnat de Pere el Gran

1276 - 1285

Regnat Alfons II el Franc

1285 - 1291

Regnat Alfons II el Just

1291 - 1327

Regnat Alfons III el Benigne

1327 - 1336

Regnat Pere III el Cerimoniós

1336 - 1387