Diseño

Events

Investigación

14 October 2016 - 24 October 2016

Recopilación de datos

24 October 2016 - 29 October 2016

Análise dos datos recollidos

29 October 2016 - 31 October 2016

Memoria, fotografías

1 November 2016 - 19 November 2016

Ideación

4 November 2016 - 12 November 2016

Materiais e tecnoloxía

10 November 2016 - 11 November 2016

Experimentación

13 November 2016 - 14 November 2016

Maqueta final

15 November 2016 - 16 November 2016