Literatūra

XVI-XVII

RENESANSAS LIETUVOJE

Approx. 1501 - Approx. 1648

Mažvydas

Approx. 1510 - Approx. 1563

Mikalojus Daukša

Approx. 1532 - 1613

Jonas Radvanas

Approx. 1540 - Approx. 1592

Mažvydo "Katekizmas"

1547

"Radviliada"

1592

Daukšos "Katekizmas"

1595

Motiejus Kazimieras Sarbievijus

1595 - 1640

Daukšos "Postilė"

1599

XVII-XVIII a.

BAROKAS LIETUVOJE

Approx. 1650 - Approx. 1765

Kristijonas Donelaitis

1714 - 1780

ŠVIETIMO AMŽ.

Approx. 1765 - Approx. 1810

Adomas Mickevičius

1798 - 1855

A. Mickevičiaus "Poezijos" tomas

1822

"Konradas Valenrodas"

1828

"Vėlinės" III dalis

1832

"Ponas Tadas"

1834

XIX-XXI a.

NAUJAUSIEJI LAIKAI

Approx. 1918 - Present

Marcelijus Martinaitis

1936 - 2013