Història de la filosofía

Edats

Edat Antiga

Approx. 800 B.C. - 476

Edat Mitjana

476 - 1492

Edat Moderna

1492 - 1789

Edat Contemporània

1789 - 2016

Corrents filosòfics

Fil. Presocràtica

635 B.C. - 470 B.C.

Fil. Sofista

485 B.C. - 390 B.C.

Fil. Socràtica

470 B.C. - 399 B.C.

Fil. Platònica

428 B.C. - 346 B.C.

Fil. d'Aristòtil

384 B.C. - 322 B.C.

Fel. Hel·lenística

323 B.C. - 148 B.C.

Racionalisme

1600 - 1699

Empirisme

1690 - 1780

Materialisme

1800 - 1883

Utilitarisme

1820 - 1840

Vitalisme

1850 - 1890

Psicoanàlisi

1870 - 1900

Fil. Analítica

1900 - 1950

Existencialisme

1901 - 1970

Filòsofs

Tales de Millet (635 B.C./ 645 B.C.)

635 B.C.

Anaximandre (610 B.C./ 547 B.C.)

610 BC

Parmènides (570 B.C. / 475 B.C.)

570 B.C.

Pitàgores (569 B.C. / 475 B.C.)

569 B.C.

Heràclit (544 B.C. / 485 B.C.)

544 B.C.

Zenó d'Elea (490 B.C. / 430 B.C.)

490 B.C.

Sòcrates (470 B.C./ 399 B.C.)

Approx. 470 B.C.

Demòcrit (460 B.C. / 370 B.C.)

460 B.C.

Plató (428 B.C. / 348 B.C.)

428 B.C.

Diògenes (391 B.C. / 323 B.C.)

391 B.C.

Aristòtil (384 B.C. / 322 B.C.)

384 B.C.

Epícur (341 B.C. / 270 B.C.)

341 B.C.

Agustí d'Hipona (354 / 430)

354

Hipàtia (355 / 415)

355

Tomàs d'Aquino (1224 / 1274)

1224

Hobbes (1588 / 1619)

1588

R. Descartes (1596 / 1650)

1596

Pascal (1623 / 1662)

1623

J. Locke (1632 / 1704)

1632

Spinoza (1632 / 1677)

1632

Leibniz (1646 / 17161)

1646

D. Hume (1711 / 1776)

1711

Russeau (1712 / 1778)

1712

Kant (1729 / 1804)

1729

Bentham (1748 / 1832)

1748

Hegel (1770 / 1831)

1770

Schopenhauer (1788 / 1860)

1788

J. S. Mill (1806 / 1873)

1806

Marx (1818 / 1883)

1818

Nietzsche (1848 / 1900)

1848

Freud (1856 / 1939)

1856

B. Russell (1872 / 1970)

1872

Wittgenstein (1889 / 1951)

1889

Heidegger (1899 / 1976)

1899

J. P. Sartre (1905 / 1980)

1905

Hannah Arendt (1906 / 1975)

1906