La història d’Espanya

Events

Guerra del Francès (1808-1813)

1808 - 1813

Signatura de la primera Constitució (Cadis) (1812)

1812

Retorn de Ferran VII (1814)

1814

Bienni Progressista (1854-1856)

1854 - 1856

Sexenni Democràtic (1868-1874)

1868 - 1874

Proclamació de la República (1873)

1873

Reinstauració de la monarquia (1874-1898)

1874 - 1898