L'ORIGEN I L'EVOLUCIÓ DE LA VIDA

Events

Aparició de la vida a la Terra

3500 BC

Aparició d'una atmosfera oxidant va conduir a l'inici del procés respiratori i va permetre que els organismes aerobis creixessin i es reproduïssin a una velocitat més gran que els anaerobis.

2400 BC

Els grecs, van cercar una explicació de l'origen del món sense recórrer a poders sobrenaturals.

6 BC

Es va crear la nomenclatura binominal i un sistema jeràrquic per classificar els organismes.

17 DC

Teoria de l'origen de les espècies per processos naturals.

18 DC

Es va revifar l'interés pels fòssils. Es va acceptar que el mar havia cobert regions que avui formen part dels continents.

18 DC

Docrines transformistes en el camp dels èssers vius.

18 DC

Cuvier, va apuntar la idea que els fòssils podrien correspondre a espècies extingides. Es va idear la teoria de les creacions successives.

19 DC

Plató i Aristòtil comparteixen una visió estàtica de l'univers i les seves idees presenten una imatge fixista,

19 DC

Diferents científics van pensar que els meteorits podien transportar microorganismes en estat latent.

19 DC

La teoria de Lamarck culmina les idees preevolucionistes del segle XVIII i les sobrepassa.

1744 - 1829

Darwin va idear una teoria de l'evolució bassada en un gran nombre d'observacions i d'evidències científiques: l'evolució de oles espècies per selecció natural.

1809 - 1877

Es publiquen els treballs de Mendel que expliquen l'origen de l'herència biològica.

1886

Tres botànics hi posen interés en els treballs de Mendel.

1900

Hipòtesi de la panspèrmia afirma que la vida va ser sembrada a la Terra.

1906

Es va començar a conèixer-se més bé l'origen de la Terra.

1920

Primera hipòtesi coherent (Oparin).

1922

S'hi va unir a la idea de la selecció natural les aportacions de la genètica i d'altres biològiques, van donar lloc al neodarwinisme.

1930

Stanley Miller va comprovar experimentalment la hipòtesi d'Oparin.

1953

En el meteorit Murchison es troben 18 aminoàcids amb una composició semblant a la de les proteïnes.

1969

Els estudins més recents sobre com s'expressen els gens estan provant que l'ambient és capaç de modular o modificar aquesta expressió (epigenètica).

Approx. 2016 - Present