El moviment obrer

Events

Combinations Acts (llei antiassociativa) (1800)

1800

Socialisme utòpic (1800-1850)

1800 - 1849

Luddisme (1811-1817)

1811 - 1816

Cooperativisme (1820-1840)

1820 - 1839

Neixen els primers sindicats (1824)

1824

Trade Unions (1824)

1824

Associacionisme (1825)

1825

Revoltes liberals i nacionalistes (1830)

1830

Revoltes del Capità Swing (1830-1833)

1830 - 1832

Inici Cartisme (1838)

1838

Revolucions liberals (1848)

1848

Inici anarquisme (1848)

1848

Inici marxisme (1848)

1848

Publicació del "Manifest Comunista" (1848)

1848

Creació Associació Internacional de Treballadors (AIT) (1864)

1864

Comuna de París (1871)

1871

Fundació de l'SPD (1875)

1875

Fundació del PSOE (1879)

1879

Segona Internacional (1889-1917)

1889 - 1916

Fundació de l'SFIO (1905)

1905

Fundació del Partit Laborista (1906)

1906