El moviment obrer

Events

Socialisme utòpic (1800-1850)

1800 - 1849

Combinations Acts (llei antiassociativa) (1800)

1800

Luddisme (1811-1817)

1811 - 1816

Cooperativisme (1820-1840)

1820 - 1839

Trade Unions (1824)

1824

Neixen els primers sindicats (1824)

1824

Associacionisme (1825)

1825

Revoltes del Capità Swing (1830-1833)

1830 - 1832

Revoltes liberals i nacionalistes (1830)

1830

Inici Cartisme (1838)

1838

Publicació del "Manifest Comunista" (1848)

1848

Inici marxisme (1848)

1848

Inici anarquisme (1848)

1848

Revolucions liberals (1848)

1848

Creació Associació Internacional de Treballadors (AIT) (1864)

1864

Comuna de París (1871)

1871

Fundació de l'SPD (1875)

1875

Fundació del PSOE (1879)

1879

Segona Internacional (1889-1917)

1889 - 1916

Fundació de l'SFIO (1905)

1905

Fundació del Partit Laborista (1906)

1906