Romeins Recht

Events

Stichting Rome

650 B.C.

HET KONINKRIJK

650 B.C. - 509 B.C.

staatsgreep patriciërs

509 BC

Laatste Romeinse koning afgezet

509 B.C.

DE VROEGE REPUBLIEK

509 BC - 367 BC

plebejische tribunen

496 BC

comitia centuriata: Twaalf Tafelen

449 BC

start machtsontplooiing Rome

Approx. 400 BC

consuls = twee belangrijkste magistraten

367 BC

2 plebejische aedielen + 2 patrisische --> cura urbis

367 BC

alleen patriciërs praetor

367 BC - 337 BC

tribunen Stolo en Lateranus --> leges liciniae sextae

367 BC

DE VOLLE REPUBLIEK

367 BC - 17 BC

lex ovinia

312 BC

concilia plebis in stemcomités

287 BC

lex aquilia

284 BC

eerste plebejische pontifex maximus

254 BC

tweede praetor

242 BC

Italië: civitas sine suffragio

Approx. 200 BC

afschaffing militaire dienst

169 BC

Sulla

138 BC - 78 BC

Paetus' Cunabula iuris

Approx. 100 BC

quaestiones perpetuae

Approx. 100 BC

P. Mucius Scaevola

100 BC

Q. Mucius Scaevola - Rufus - M. Iunius Brutus

99 BC

gouverneurs jurisdictie in hun provincie

Approx. 99 BC

start verspreiding oosterse godsdiensten in Rome

Approx. 99 BC

Granius Flaccus: bundel Papirius

Approx. 99 BC

triumviraat Caesar, Pompeius, Licinius

59 BC - 53 BC

lex falcidia

40 BC

Octavianus verslaat Antonius te Egypte --> pax romana

27 BC

Augustus keizer

27 BC - 14 AD

Octavianus --> Augustus

17 BC

PRINCIPAAT

17 BC - 284 AD

Julianus - Ulpianus - Papinianus - Paulus

1 AD

senatusconsultum de aqeaeductibus

11 AD

Labeo - Capito

18 AD

eerste soldatenkeizers op de troon

68 AD

censuur verdwijnt

96 AD

Priscus - Julianus - Gaius - Pomponius

100

Salvius Julianus --> edictum perpetuum

Approx. 100

Hadrianus keizer

117 AD - 138 AD

Instituten van Gaius

150 AD

Plotinus

204 AD - 270 AD

volle civiele statuut aan alle inwoners van het rijk

212

constitutio antoniniana

212 AD

Alexander Severus vermoord --> politieke instabiliteit met militaire machtsgrepen

235 AD

Gallienus keizer

260 AD - 268 AD

Aurelianus keizer

270 AD - 275 AD

DOMINAAT

284 AD - 565 AD

Edict van Thessaloníki

380

Codex Theodosianus

438

Justinianus keizer

527 - 565

Digesten van Justinianus

533

Jacob Reyvaert:XIITafelen

1563

Dirksen: leges regiae - editie XII

Approx. 1800

ontdekking Instituten van Gaius

1814

B.G. Niebuhr: ontdekking pallimpsest Instituten

1816

Schöll XII

1866

Otto Lenel poging tot reconstructi edictum perpetuum

1883