tijdlijn geschiedenis portfolio klas 2

Events

Antewerpen is de belangrijkste havenstad van de Nederlanden

1500 - 1600

De Spanjaarden en Portugezen handelen in allerlei nieuwe producten

1500 - 1600

Bloederige oorlogen over geloof in grote dele van Europa

1500 - 1600

De kritiek op de kerk loopt op

1500

Keizer Karel V heest over Spanje, De Nederlanden en het Duitse Rijk

1515 - 1555

Maarten Luther protesteert tegen allerlei zaken in de kerk die niets met geloof te maken hebben

1517

Amsterdam wordt een stapelmarkt voor hout en graan

1540

Het Habsburgse Rijk bestond uit Spanje, de Spaanse kolonies, een aantal Italiaanse gebieden en de Nederlanden

1550

Filips II volgt zijn vader Karel V op

1555

In de strenge winter stijgen de graanprijzen enorm

1565

In Vlaanderen wordt tijdens een Protestante bijeenkomst gepreekt over schandalige heilige beelden in de kerk

1566

Verschillende legers die trouw zijn aan Willem van Oranje vallen de Nederlanden in het Oosten, en Noorden binnen. Dit is het begin van de opstand

1568

De Spanjaarden heroveren enkele steden

1572

De watergeuzen veroveren het plaatsje Den Briel

1572

De zuidelijke gewesten besloten trouw te blijven aan de Spaanse koning

1579

De noordelijke gewesten verklaren zich onafhankelijk in het plakkaat van Verlatinghe

1581

Willem van Oranje wordt vermoord

1584

Antwerpen wordt heroverd door de Spanjaarden

1585

De bloeiende handel komt in één klap tot stilstand, omdat Spanje Antwerpen veroverd

1585

Maurits reorganiseert het leger van de republiek

1585

Verplaatsing handel van Antwerpen naar Amsterdam

1585

De toestand voor de opstandelingen lijkt uitzichtloos

1588

De strijd gaat er steeds beter uitzien voor de opstandelingen

1588 - 1648

De Republiek der verenigde Nederlanden ontstaat

1588

De republiek der zeven verenigde Nederlanden wordt uitgeroepen

1588

De eerste compagnie van Verre stuurt vier schepen naar Azië

1595

England en Frankrijk erkennen als eerste de republiek der zeven verenigde Nederlanden en beloven ze te helpen in hun strijd tegen Spanje

1596

De wetenschappelijke revolutie begint

1600 - 1700

De kooplui in de Republiek bepaald een groot deel in de wereldhandel

1600 - 1700

Amsterdam is het centrum van de wereldhandel

1600 - 1700

De voorcompagnieën gaan samenwerken in één handelsonderneming: de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)

1602

Het meer de Beemster wordt drooggelegd

1612

De synode van Dordrecht

1618 - 1619

De tweede handelsonderneming wordt opgericht: de West-Indische Compagnie (WIC)

1621

Piet Hein verovert de zilvervloot op Spanje

1628

Willem II wordt benoemd tot stadhouder

1647

De Republiek en Spanje sluiten de vrede van Munster

1648

Het gewest Holland besluit het leger in te krimpen

1650

Willem II sterft plotseling

1650

Johan de Wit is raadpensionaris

1653 - 1672

Lodewijk valt de Republiek aan

1672

In het rampjaar wordt de Republiek van drie kanten aangevallen door Engeland, Frankrijk en de Duitse bisdommen Munster en Keulen

1672

Einde Gouden Eeuw

1700

Einde aan de macht van de Republiek

1700