A expansión dos reinos cristáns

Events

Hexemonia de al-andalus

711 - 1055

pelaio covadonga

722

extremo norte

722 - 842

reino occidental

722 - 924

Alfonso I

739 - 756

sigue co reino de asturias creado por pelaio e sucedido del por alfonso II

Alfonso II

791 - 842

descubrimento de santiago no ano 812

reino de aragonés

800 - 920

no 817 foi creado como condado

reino de navarra

800 - 1300

condado de castela

850 - 1065

fernan gonzalez nomeado conde

Alfonso III

866 - 910

ocupacion ata o val do douro

Reino de León

914 - 1230

capital en león