ka

Events

Constitució de Cadis

1812

Restauració

1814 - 1820

Revolució liberal i contrarevolució

1820 - 1848

Llei Moyano

1857

Reglament Orgànic primera ensenyament isobre el treball de inf. i dones

1900

Setmana tràgica

1909

Maten director Escola Moderna

Primera Guerra Mundial

1914 - 1919

Creació Estat Soviètic

1918

Feixisme Itàlia

1922

Dictadura Primo de Rivera

1923 - 1931

Crack i depressió econòmica

1929

II República

1931 - 1936

Oliveira Salazar

1932

Estatut d'Autonomia

1932

Nazime Alemanya

1933

Llei CENU

1936

Fet pel Consell d'Escola Nova Unificada

Aixecament militar -franquisme

1936 - 1975

Llei Batxillerat

1938 - 1953

Segona Guerra Mundial

1939 - 1945

Barcelona es rendeix

1939

Llei Universitats

1943 - 1970

Llei ensenyament Primària

1945

Llei construccions escolars

1953

Llei formació professional industrial

1955

Pla quinquennal construcció escoles públiques

1956

Tecnocràcia

1965 - 1970

Millorar l'educació, els materials...

Constitució Espanyola

1978