EIX CRONOLÒGIC DE LLEIS EDUCATIVES

Events

Llei Moyano

1857
  • Escolarització obligatòria dels 6 als 9 -Taxa escolarització: 17%
  • tipus ideològic

Llei general d'Educació

1970

-Educació obligatòria dels 6 als 12 anys
-Canvis socials i econòmics.
-sistema caracteristic de la memorització

Llei orgànica reguladora del dret a l'educació

Approx. 1985
  • diferenciació de escoles públiques i privades.
  • educació obligatotòria fins els 14 anys
  • llibertat d'educació

LOGSE

1990
  • escolarització dels 6 als 12 anys
  • etapes de : primària, secundària i post obligatòria

LOPEGCD

1995
  • Major autonomía dels centres
  • Major qualitat

LOCE

2002

-educació infantil no obligatòria.
- aparició TIC i lengues estrangeres

LOE

2006

-Educació primària obligatòria i gratuïta
-diversitat de alumnat
- dedicació a la lectura

LOMCE

2014

Llei d'educació actual