Eix Cronològic

Events

Revolució Industrial

1750 - 1830

La primera enciclopedia

1751 - 1772

Revolucion Francesa

1789 - 1799

Sala de pilota de Versalles

20 de junio de 1789

Moviment obrer

1830 - 1840

Revolucion del 1830

1830

Segona Revolució industrial

1840 - 1914

Henry Ford

1870 - 1914

Diumenge Sagnant

30 de enero de 1905

1era Guerra Mundial

1914 - 1918

Revolució Rusa

02/1917 - 10/1917

La gran depressió EEUU

1929 - 1930

Camps de concentració

1933 - 1939

Hitler i Benito Mussolini

1933

Operacio Barbarroja

22 de junio de 1941

Conferència de Pau a Teheram

1943

Guerra Freda

1945 - 1989

Bomba atòmica en Hiroshima

1945

Construcció mur de Berlín

1962

Vietnam fuguint del Napalm

1968

Caiguda del mur de Berlín

11/09/1989 - 11/10/1989

Guerra Balcans

1991 - 2001

Genosidi Tutsi

1994

Bid Laden Alcaeda

2001

Inici Guerra Iraq

2003

Inici Guerra Iraq

2011

Estats Islamics

2014 - 2016

Refugiats Sirians en patera

2015