revolucions liberals

Events

La monarquia constitucional.

1789 - 1792

la assamblea nacional va abolir els pilars de l'antic règim. Declaració de drets de l'home i dels ciutadà , sufragi censatari (donava el vot als homes francesos) , assemblea legislativa (noves lleis) , guàrdia nacional (exèrcit)

La reunió al pavelló del Jeu de Paume

1789

Va haber una reunió de pavelló de versella i es van comprometre a a elaborar una constitució i lluis XVI accepta l'asssamblea nacional

Les etapes de la Revolució.

1789 - 1799

monarquia constitucional (1789-1792) impulsada per la burgesia moderada , república social (1792-1794) la burgesia radical empesa per les classes populars van conseguir un sufragi universal masculí , repúblca conservadora (1794-1799) la burgesia moderada va arribar al poder i va tornar a implantar el liberanisme moderat

L'herència de la Revolució francesa: les bases de la democràcia

1789

Ciutadans amb drets , sobirania nacional , constitució , igualtat davant la llei , departaments i ajuntaments.

Les causes de la Revolució francesa

Approx. 1789 - 1789

principalment la revolució americana perqué va difondre nous ideals com ara l'absolutisme i la societat estamental i va proposar noves formes d'organització

L'estat revolucionari.

1789

Va haber una crisi econòmica ja que no hi havien collites i crisi financiera a causa de la manca de diners de la monarquia per sufragar l'estat

L'herència de la Revolució francesa: la vida política i la premsa

1792

Es van agrupar en societats que defensaven idees i propostes semblants

La república social

1792 - 1794

al 10 d'Agost asalt al palau reial a les tulleries (s'inicia la fase radical)

L'herència de la Revolució francesa: l'ensenyament i cultura públics

1792

l'estat habia de ser laic , ensenyament igual i obligatori , escoles públiques . museus públics.

L'herència de la Revolució francesa: la liberalització de l'economia

1793

Suprimició de gremis , libertat d'empresa i contractació , asociacionts d'obrers , eliminació de duanes interiors , unificació de pesos i mesures.

La figura de Robespierre

1793 - 1794

Convenció girona
La república va quedar en mas dels gironis i va ser ellegida Convenció Nacional pel sufregi universal masculi aixo va provocar que condemnesin als reis a execució i van aver-hi revoltes.
Convecció jacobina
Els jacobins van aconseguir el poder i va començar la revolució en la seva fase mes extrema. Es va promulgar la nova Constitució, lèxecutiu es va quedar en mans deel comitè de salvació pública que va otorgar el poder a Robespiere un dirigent jacobi. El comitè va suspendre les llibertats i va iniciar la llei de suspitosos(castigava a tot aquell que se li oposés).

La república conservadora

1794 - 1799

la burgesia moderada va tornar a pendre el control es van anul.lar les lleis jaobines es va promoure el retorn dels exiliats i es va donar poder executiu al directori que va recuperar els seus privilegis i donava suport al retor dels jacobins.

El Consolat

1799 - 1804

el general va ser nombrat cònsol i va formar el Consolat que era un govern personalista i autoritari va haber una separació de poders que no ïnclïa una declaració dels drets. Es va formar Hisenda per tal de formar un élit de funcionaris per a l'administració que va inpulsar la creació d'escoles. Per estimular l'economia es va elaborar un Codi de comerç i es va crear el banc de França.

El cop d'Estat de Napoleó Bonaparte

1799

Napoleó protagonitza el cop d'Estat que posa fi al directori

La proclamació de Napoleó

1803 - 1815

Napoleó va ser coronat pel papa , es va aporedar de frança i la major part d'europa amb la victoria de Austerlitz despres va invair espanya i el seu germà va ser coronat rei. el seu imperi s'estenia desde Espanya fins Alemania

La restauració de l'absolutisme: el Congrés de Viena i la creació de la Santa Aliança

1814 - 1815

Reunió en el congrés de viena (napoleó i metternich) el sue objectiu era posar fi a l'expanció de les idees liberalsi restaurar l'absolutisme a Europa. VA haberremodelació del mapa europeu i es van establir uns principis: legimitivitat negació de la sobirania nacional. La creacio de la santa aliança

La derrota de Napoleó

1815

Va ser derrotat per Waterloo per la gran Bretanya i Prússia

El naixement del nacionalisme i el liberalisme

1815

Van provocar dos revolucions als anys 1830 i 1845

Els nous estats nascuts dels moviments nacionalistes: la independència de Grècia i Bèlgica

1821 - 1839

Grècia: va passar de ser de l'imperi otomà a ser independent gràcies a paisos que el van ajudar
Bèlgica: formava part dels paisos baixos i va passar a independitzar-se

Les revolucions liberals del segle XIX

1830 - 1848

El liberanisme i nacionalisme forces d'oposició i van iniciar revolucions al 1830 i 1848, Lluis Felip d'Orleans nou monarca constituciona i hi va haber el neixament de sistemes politics libertals regits per una constitució.

La proclamació de la II República a França i l'eclosió de la democràcia.

1848

Va haber una adoptació de mesures democratiques: sufragi universal masculi , llibertat de premsa i reconeixement dels drets dels treballadors.

Els nous estats nascuts dels moviments nacionalistes: les unificacions d'Alemanya i Itàlia

1850 - 1871

Itàlia: va formar part del pla unificador de austria i piemont però els austriacs van avandonar itàlia
Alemanya: Prussia va invadir dinamarca, frança i austria això el va permetre unir-los sota un concepte (imperi alemany)