Línea del temps

Events

Edat mitjana

476 - 1492

cant gregorià

600 - 1492

Música vocal monòdica escrita en llatí.

trobadors

1070 - 1492

Conjunt de composicions musicals i literàries cantades pels joglars.

polifonia medieval

1080 - 1492

Combinació de sons i veus simultànies.

Perotín

1160 - 1230

Compositor francès.

ars antiqua

1170 - 1492

notació modal

1170 - 1492

cantigas de santa maria

1221

Conjunt de cançons monofòniques.

Adam de la Halle

1240 - 1288

Trober del s. XIII

Notació mensural

1250

Primer indici de determinació gràfica de duració.

Ars nova

1320 - 1492

Invenció de la música polifònica.

Renaixement

1400 - 1600

Música renaixentista Francesa

1500 - 1600

Ressaltava el seu realisme expressiu.

Barres divisories

1500

Tenien la funció de dividir el temps en les partitures.

Música renaixentista Italina

1500 - 1600

Condicionada pels autors del Flamenc. Però poc a poc va anar assolint la seva importància fins a ser el centre de la vida musical europea.

Escola flamenca

1500 - 1600

Andres y Giovanni Gabrieli

1510 - 1557

Compositor italià.

Giovanni Pierluigi da Palestrina

1525 - 1594

Compositor italià.

Orlando di Lasso

1532 - 1594

Compositor de l'escola flamenca del Renaixement. Va portar la polifonia vocal a un grau de desenvolupament molt elevat.

Tomas Luis de Victoria

1548 - 1611

Autor el qual va portar la polifonia més enllà.

Claudio Monteverdi

1567 - 1643

Fou un compositor, cantor, gambista i mestre de capella italià.

Girolamo Frescobaldi

1583 - 1643

Compositor italià.

Barroc

1600 - 1750

Dafne

1600

Obra de la qual tenim constància

Primer barroc

1600 - 1650

Predomina la música vocal per sobre de l'instrumental.

Jean Baptiste Lully

1632 - 1687

Originari de França. Compositor italià reconegut com a gran violinista.

Cantata

1650

Forma musical composta sobre un text profà o religiós de caràcter líric.

Oratori

1650

Forma vocal religiosa de caràcter narratiu.

Passió

1650

Oratori que tracta exclusivament de la passió i la mort de Jesucrist.

Arcangelo Corelli

1653 - 1713

Originari d'Itàlia.

Henry Purcell

1659 - 1695

Compositor anglès. Inicià la tradició musical insular.

Alessandro Scarlatti

1660 - 1725

Compositor originari d'Italia.

Antonio Vivaldi

1678 - 1741

Compositor itaià.

Georg Friedrich Händel

1685 - 1759

Compositor alemany.

Johann Sebastian Bach

1685 - 1750

Originàri d'Alemanya. Les seves obres eren considerades "de lo milloret" de la música barroca.

Domenico Scarlatti

1685 - 1757

Compositor italià.

Feuillet

1700

Barroc Tardà

1700 - 1750

La música instrumental està per sobre de la música vocal.

Giovanni Battista Pergolesti

1710 - 1736

Compositor Italià.

Christoph Gluck

1714 - 1787

Compositor alemany

Franz Joseph Haydn

1732 - 1809

Figura claus del classicisme.

Luigi Boccherini

1743 - 1805

Opera Bufa

1750

Opera seria

1750 - 1805

Classicisme

1750 - 1827

Wolfang Amadeus Mozart

1756 - 1791

Un dels compositors més coneguts al llarg de la història.

Beethoven

1770 - 1827

Compositor alemà.