Andrea Marín - Lleis Educatives

Events

Llei Moyano

1875

L'escolarització era obligatòria dels 6 als 9 anys i, a més, només la classe social alta podia permitir-se una escolarització regular (un 17%).

Hem de tenir en compte que almenys varen tenir la iniciativa d'escolaritzar una petita part de la societat, encara que era injust.

LGE - Llei General d'Educació

1970

Hi va haver canvis econòmics i socials, es va ampliar l'escolaritat obligatòria fins als 14 anys i varen sorgir les primeres APA.

L'increment de la demana educativa va ser un moviment molt important però seguia 'faltant educació' per als nins de menys de 6 anys.

LODE - Llei Orgànica reguladora del Dret a l'Educació

1985

Aquesta llei tenia dues finalitats bàsiques :
- La llibertat d'ensenyament, que afavoria positivament als alumnes i als pares, ja que s'oferien posibilitats, com la llibertat de creació i elecció.
- La regulació de centres docents, on es podia fer una distinció entre centres públis i privats i hi havia una regulació dels òrgans de direcció del centre.

Això afavoria de una manera positiva als escolaritzats.

LOGSE - Llei Orgànica General del Sistema Educatiu

1990

Es crea un nou tram educatiu :
Dels 6 als 16 anys - Etapes obligatòries (primària i secundària)
Dels 0-3 i 3-6 - Etapes preobligatòries de caràcter educatiu (Infantil, separat en cicles)
Més de 16 anys - Etapa postobligatòries (FP, Batxillerat)

Aquesta llei agafa totes les edats possibles i cada etapa té finalitats pròpies que es tradueixen en àrees.

LOPEGCD - Llei Orgànica de la Participació, Avaluació i el Govern dels Centres Docents

1995

Promulgada per la LOGSE. Vol donar un impuls als factors que contribueixen a una major qualitat educativa.

Una llei no ha d'estar només regida per la quantitat d'etapes que tingui, si no que també és molt important la qualitat de l'ensenyança.

LOCE - Llei Orgànica de Qualitat d'Educació

2002

S'implanta l'educació infantil com a una etapa única dividida en dos cicles :
- De 0 a 3 anys es realitza una educació amb caràcter assistencial
- De 3 a 6 anys s'inicia la lectoescriptura, habilitats numèriques, etc

L'educació s'ha d'implantar a un nin des de ben petit.

LOE - Llei Orgànica d'Educació

2006

L'educació primària (dels 6 als 12 anys) és de caràcter gratuït i obligatori i ho distribueixen en tres cicles amb diverses àrees.
També es crea un èmfasi en l'atenció a la diversitat de l'alumnat, cosa que trobo molt important per a l'educació d'avui en dia, ja que hi ha molt de nins amb necessitats educatives especials (NEE) que tenen dret a aprendre igual que els altres encara que els hi costi més.

LOMCE

2014

El sistema educatiu és el mateix però aquesta llei intenta potenciar les aptituds de cada alumne, cosa que, personalment no hem pareix del tot correcte, ja que a un alumne no li pots demanar segons quin nivell de coneixements.
També s'estableixen més alumnes per classes, on la qualitat d'ensenyança es perd.

¿?

2016