Història de la Filosofia

Events

Presocratics

600 BC - 501 BC

Subtitueixen el discurs mític pel filosòfic

Sofistes

500 BC - 450 BC

Primers Professionals que ensenyen la Filosofia

Il.lustració grega

500 BC - 310 BC

Sòcrates

469 BCE - 399 BCE

Intenció de convèncer mitjançant el diàleg personal

Plató

427 bc - 347 bc

Cerca uns principies per establir un ordre polític estable

Aristòtil

384 BCE - 322 BCE

Va construir la seva pròtia proposta filosòfica

Elenisme i recerca de la Felicitat

300 BC - 200 AC

Estoicisme, Epicurisme, Civisme i Esceptisme

De Roma al final de món antic

301 AC - 400 AC

Recerca de la salvació i de por a la raó

Agustín de Hipona

354 - 430

Uns dels pares de l'esglesia (La Patrística)

Filosofia Medieval

401 - 1400

Alologètica, primers pensadors cristians

Escolàstica

801 - 980

Primeras Universitats

Arerroes

1201 - 1301

Recuperació de la part filosòfica d'Aristotil

Guillermo Ockham

1301 - 1401

La Raó, via diferent del coneixament que la fe

Fiolofia Renaixentista

1461 - 1602

Maquivelao

1469 - 1530

Funda el pensament polític modern

Revolució Científica

1501 - 1601

Copèrnic, Galilei i Newton

Filosofia Moderna

1595 - 1760

Anàlisi del coneixament humà, les seves possibilitats i els seus límits

René Descartes

1596 - 1650

Inagura la modernitat filosòfica

John Locke

1632 - 1704

Liberalisme

John Locke

1632 - 1704

Liberalisme

Montesquieu

1689 - 1755

Teoria de la separació de poders

David Hume

1711 - 1776

Creença basada en la cosum i els hàbits

Rosseau

1712 - 1778

Sobirania representativa

Immanuel Kant

1724 - 1804

Idealisme transandental

Hegel

1770 - 1831

Idealisme Il.lustrat

Karl Marx

1818 - 1883

Dialèctica de la lluita entre classes socials

Filosofia contemporànea

1818 - 1905

Filosofia analítica

1820 - 1900

Existencialisme, Estructuralisme (Escola de Frankfurt)

Frederich Wiestzsche

1844 - 1900

Crítica exhaustiva de la cultura, la religió i la filosofia occidental

Sigmund Freud

1856 - 1939

Pare del psicoanàlisis

Paper de la dona

1900 - 1995

María Zambrano

1904 - 1991

Compromís cívic i pensament poètic

Anna Arendt

1906 - 1975

Defensa el pluralisme en l'àmbit polític

Simone de Beauvoir

1908 - 1986

Existencialisme