Edats

Events

paleolitic

200000 BC - 10000 BC

Neolitic

4.500 bc - 7.000 ac.

Edat dels metalls

3000 bc - 400 bc

edat antiga

500 b.C - 476 A.c

Edat Mitjana

476 - 1492

Edat Moderna

1492 - 1789

Edat Contemporània

1789 - 2015