Geschiedenis Opstand

Events

Groot privilege

1477

Luther verschijnt voor de Rijksdag in Worms

1521

Instelling drie Collaterale Raden door Karel V

1531

Instelling van Bloedplakkaten

1550

Vrede van Augsburg

1555

Filips II volgt Karel V op

1555

Aanbieding van het Smeekschrift

1566

Watergeuzen veroveren den Briel

1572

Ontzet van Leiden

1574

Pacificatie van Gent

1576

Alliteratie van Amsterdam

1578

Unie van Utrecht

1579

Plakkaat van Verlating

1581

Oranje vermoord

1584

Val van Antwerpen

1585

Spaanse Armada verslagen

1588

Engeland en Frankrijk erkennen Republiek

1596

Oprichting VOC

1602

Batavia word bestuurscentrum VOC

1619

Bouw Portugees joodse Synagoge in Amsterdam

1639

Vrede van Munster

1648

1

Tijd van ontdekkers en hervormers

1500 - 1600

80 jarige oorlog

1568 - 1648

Tijd van de regenten en vorsten

1600 - 1700

12 jarige bestand

1609 - 1621