juliamarti

Events

CARLES IV

1788 - 1808

Josep Bonaparte

1808 - 1814

Guerra del Francès

1808 - 1814

Constitució de Cadis

1812

FERRAN VII

1814 - 1833

Sexenni Absolutista

1814 - 1820

Trienni Liberal

1820 - 1823

Dècada Omniosa

1823 - 1833

1ª guerra Carlina

1833 - 1840

Regencia de María Cristina

1833 - 1840

Regència d'Espartero

1840 - 1843

ISABELl II

1843 - 1868

2ª guerra Carlina

1846 - 1849

Bienni Progressista

1854 - 1856

Revolució de "La Gloriosa"

1868

Sexenni Democràtic

1868 - 1874

Constitució 1869

1869

Amadeu I de Savoia

1870 - 1873

3ª GUERRA Carlina

1872 - 1874

I Republica

1873 - 1874

Restauració Borbònica

1874 - 1923

ALFONS XII

1875 - 1885

Regència de Maria Cristina

1885 - 1902

Desastre de Cuba

1898

ALFONS XIII

1902 - 1931