Guerra De Successió

Events

1 January 1598 - 1 January 1621
1621 - 7 September 1665
7 September 1665 - 16 November 1700
16 November 1700 - 9 July 1746
7 September 1701
20 June 1705
14 September 1705
9 October 1705
7 November 1705
25 April 1707
17 April 1711
11 April 1713