Història d'Espanya del segle XIX

Events

Guerra del Francès

1808 - 1814

Constitució de Cadis

1812

Sexenni Absolutista

1814 - 1820

Trienni Liberal

1820 - 1823

Dècada Ominosa (1823-1833)

1823 - 1833

1ª Guerra Carlina

1833 - 1840

2ª Guerra Carlina

1846 - 1849

Sexenni Democràtic

1868 - 1874

Constitució de 1869

1869

3ª Guerra Carlina

1872 - 1874

I República

1873 - 1874

Restauració Borbònica

1874 - 1923

Desastre de Cuba

1898

Monarques

Carles IV

1788 - 1808

Josep I Bonaparte

1808 - 1813

Ferran VII

1814 - 1833

Regència de Maria Cristina

1833 - 1840

Regència d'Espartero

1840 - 1843

Isabel II

1843 - 1868

Amadeu I de Savoia

1870 - 1873

Alfons XII

1874 - 1885

Regència de Mª Cristina

1885 - 1902

Alfons XIII

1902 - 1931