Espanya del segle XIX

Caps d'Estat

Carles IV

1788 - 1808

Josep I Bonaparte

1809 - 1813

Mª Cristina de Borbó

1814 - 1833

Espartero

1834 - 1843

Isabel II

1844 - 1868

Amadeu I de Savoia

1869 - 1873

Inici de la Restauració Borbònica

1874

I República

1874

Alfons XII

1875 - 1885

Mª Cristina d'Habsburg

1886 - 1902

Alfons XIII

1903 - 1931

Conflictes bèl·lics

Guerra del Francès

1808 - 1814

1ª Guerra Carlina

1833 - 1840

2ª Guerra Carlina

1846 - 1849

3ª Guerra Carlina

1872 - 1874

Desastre de Cuba

1898

Política

Constitució de Cadis

1812

Sexenni Absolutista

1814 - 1820

Trienni Liberal

1821 - 1823

Dècada Omniosa

1824 - 1833

Bienni Progressista

1854 - 1856

Revolució "La Gloriosa"

1868

Sexenni Democràtic

1868 - 1874