EIX CRONOLÒGIC DE LA HISTÒRIA D'ESPANYA DEL SEGLE XIX

Events

Carles IV (1788-1808)

1788 - 1808

Josep I Bonaparte (1808-1813)

1808 - 1813

Guerra del Francès (1080-1814)

1808 - 1814

Constitució de Cadis (1812)

1812

Ferran VII (1814-1833)

1814 - 1833

Sixenni Alsolutista (1814-1820)

1814 - 1820

Trienni Liberal (1820-1823)

1820 - 1823

Dècada Ominosa (1823-1833)

1823 - 1833

1r Guerra Carlina (1833-1840)

1833 - 1840

Regència de Maria Cristina (1833-1840)

1833 - 1840

Regència d'Espartero

1840 - 1843

Isabel II (1843-1868)

1843 - 1868

2n Guerra Carlina (1846-1849)

1846 - 1849

Bienni Progressista (1854-1856)

1854 - 1856

Sexenni Democràtic (1868-1874)

1868 - 1874

Revolució de "La Gloriosa" (1868)

1868

Constitució 1869

1869

Amadeu I de Savoia (1870-1873)

1870 - 1873

3r Guerra Carlina (1872-1874)

1872 - 1874

I Republica (1873-1874)

1873 - 1874

Alfons XII (!874-1885)

1874 - 1885

Restauració Borbònica (1874-1931)

1874 - 1931

Regència Maria Cristina (1885-1902)

1885 - 1902

Desastre de Cuba 1898

1898

Alfons XIII (1902-1931)

1902 - 1931