ancient civilization

Events

Jericho

9,000 B.C.E.

Catalhuyuk

7000 BC - 5700 BC

Sumer

5500 BC - 4000 BC

Aleppo

5000 BC

Harappa and Mohenjo Daro (3300-1700)

3300 bc - 1700 bc

Stonehenge (first stages of

3000 BC - 2000 BC

Old Kingdom

2686 BC - 2181 BC

Akkadian Empire

2334 BC - 2279 BC

Middle Kingdom

2055 b.c.e - 1650 b.c.e

Babylonian Empire

1792 BC - 1752 BC

Shang Dynasty

1750 BC - 1027 BC

Hittite Empire

1600 BC - 1178 BC

New Kingdom

1550 BC - 1077 BC

Migration of Aryans into India

1500 b.c.e - 1000 b.c.e

Rule of Ramses II (when the Egyptian Empire began to fall

1145 BC - 1137 BC

Zhou Dynasty

1046 BC - 256 BC