Història d'Espanya del segle XIX

*

Carles IV

1788 - 1808

Ferran VII

1814 - 1833

Isabel II

1843 - 1868

Sexenni Democràtic

1868 - 1874

I República

1873 - 1874

Alfons XII

1874 - 1885

Alfons XIII

1902 - 1931

*

Guerra del Francès

1808 - 1814

1ª Guerra Carlina

1833 - 1840

2ª Guerra Carlina

1846 - 1849

3ª Guerra Carlina

1872 - 1874

*

Sexenni Absolutista

1814 - 1820

Trienni Liberal

1821 - 1823

Dècada Ominosa

1824 - 1833

Bienni Progressista

1854 - 1856

*

Regència de Maria Cristina (1885-1902)

1833 - 1840

Regència d'Espartero

1840 - 1843

Regència de Maria Cristina

1885 - 1902

*

Josep I Bonaparte

1808 - 1813

Amadeu I de Savoia

1870 - 1873

*

Constitució de Cadis

1812

Constitució

1869

*

Revolució de "La Gloriosa"

1868

Desastre de Cuba

1898

*

Restauració Borbònica

1874 - 1923