history

Events

panslavisme/balkancrisis

1800 - 1850

agressief nationalisme

1870 - 1950

nieuw imperialisme en economische crisis

1870 - 1914

Frans revanchisme

1870 - 1871

economische wereldcrisis (Grote Depressie)

1873 - 1896

bondgenootschappen/machtsblokken (triple alliantie en triple entente)

1882

bewapeningswedloop

1891 - 1919

uitvoering plan von Schlieffen

1905 - 1906

inval van het Duitse leger in Aarschot

1914

19 augustus 1914

loopgravenoorlog

1914 - 1918

fatale schot in Sarajevo

1914

22 juni 1914

eerste gebruik gifgas (Yperiet)

1915

22 april 1915

Russische revolutie

1917

VS verklaart Duitsland de oorlog

1917

balfourverklaring

1917

2 november 1917

Dolkstootlegende

1918

14 puntenplan van Wilson

1918

8 januari 1918

vrede van Brest-Litovsk

1918

3 maart 1918

chaos in Duitsland (muiterij, revolutie Berlijn, Socialisten in regering)

1918

11/11 wapenstilstand

1919

11 novermber 1919

Duits revanchisme

1919 - 1950

Verdrag van Versailles

28 jun 1919

"gay twenties"

1920

Mussolini aan de macht (mars op Rome)

1922 - 1945

27 tot 29 oktober : mars op Rome
Mussolini was een dictator van 1922-1945

hyperinflatie in Duitsland

1922 - 1923

1922- 2 november 1923

beurscrash van Wall Street

1929

Hitller aan de macht

1933 - 1945

januari 1933- 30 april 1945

Duitsland valt Polen binnen (start WOII)

1939

1 september 1939