Hamlet/Shakespeare

Events

Guerra dels Cent anys

1337 - 1453

Comença el Teatre alegòric

1521

Vit and Folly

1521

Autor: John Heywood

Rei es el Cap Suprem

1534

El Parlament aprova una llei en la que el rei er el Cap Suprem de l'esglèsia d'Anglaterra

S'inicia el gènere del drama històric (1536)

1536

Regnat d'Isabel I

1558 - 1603

Capitalisme Industrial

Es començen a traduir les obres d'Aristòtil i les tragèdies de Sèneca

1559

William Shakespeare

26 April 1564 - 23 April 1616

Ben Jonson

1572 - 1637

(El Alquimista)

The theater

1576

Es construiex el primer teatre, per l'actor James Burbage

La gran tragèdia Espanyola

1587

Autor: Thomas Kyd

Doctor Faustus

1588

Actor: Christopher Marlowe

Romeu i Julieta

1595

The swan

1595

Construit per la companyia "Almirante"

The Globe

1599

Hamlet

1601 - 1602

Rei principal actor

1603

A les obres el rei és el principal actor

Jacobo I arriba al poder

1603

Macbeth

1606

Les "mascaradas" prenen importància

1625

Carlos I arriba al poder

1625

Guerra Civil

1642 - 1652

Finalitza la època del Teatre Isabelí (1642)

1642