Literatura Universal (Línea del temps)

Events

Guerra dels Cent Anys

1337 - 1453

John Heywood - Vit and Folly

1521

Isabel I

1533 - 1603

El Parlament aprova la llei del Rei

1534

Drama Històric (Inici)

1536

John Bale - King John

1536

Isabel I (Regnat)

1558 - 1603

Thomas Kyd

1558 - 1594

Aristòtil i Sèneca (Traducció)

1559

William Shakespeare

1564 - 1616

Christopher Marlowe

1564 - 1593

Ben Jonson

1572 - 1637

El Primer Teatre

1576

Holinshed - Les Croniques

1577

Tragèdia Espanyola

1587

Christopher Marlowe - Doctor Faustus

1588

William Shakespeare - Romeu i Julieta

1595

William Shakespeare - Hamlet

1601

Jacobo I (Rei)

1603

William Shakespeare - Otelo

1604

William Shakespeare - El Rei Lear

1605

William Shakespeare - Macbeth

1606

Carles I (Rei)

1625

Època Teatre Isabelí (Finalitza)

1642

Cromwell (Dictador)

Approx. 1642 - 1660

Guerra Civil

1642 - 1652