Política del segle XX

Events

Regnat Alfons XIII

1903 - 1931

Visita del rei Alfons XIII a BCN

1904

Primera Guerra Mundial

1914 - 1918

URSS

1923 - 1991

Dictadura de Primo de Rivera

1923 - 1930

Crack del 29

1929

Segona republica espanyola

1931 - 1939

Guerra Civil Espanyola

1936 - 1939

Segona Guerra Mundial

1939 - 1945

Dictadura Franquista

1939 - 1975

Transición a la democracia (1975-1976)

1975 - 1976

Regnat de Juan Carlos I

1975 - 2014

Cop d'estat fallit a Espanya

1981

Entrada de España en la CEE (UE)

01/01/1986